Thuê Chỗ Đặt Server

COLO 1
 • 1U Chuẩn không gian
 • 400 W Công suất điện
 • 100 Mbps Băng thông trong nước
 • 10 Mbps Băng thông quốc tế
 • KGH Lưu lượng truyển tải
 • 100 Mbps Cổng cắm mạng
COLO 2
 • 2U Chuẩn không gian
 • 500 W Công suất điện
 • 100 Mbps Băng thông trong nước
 • 10 Mbps Băng thông quốc tế
 • KGH Lưu lượng truyển tải
 • 100 Mbps Cổng cắm mạng
COLO 3
 • 1U Chuẩn không gian
 • 400 W Công suất điện
 • 200 Mbps Băng thông trong nước
 • 10 Mbps Băng thông quốc tế
 • KGH Lưu lượng truyển tải
 • 1 Gbps Cổng cắm mạng
COLO 4
 • 1U Chuẩn không gian
 • 400 W Công suất điện
 • 300 Mbps Băng thông trong nước
 • 20 Mbps Băng thông quốc tế
 • KGH Lưu lượng truyển tải
 • 1 Gbps Cổng cắm mạng
COLO 5
 • 5U Chuẩn không gian
 • 900 W Công suất điện
 • 400 Mbps Băng thông trong nước
 • 30 Mbps Băng thông quốc tế
 • KGH Lưu lượng truyển tải
 • 1 Gbps Cổng cắm mạng