Hosting Giá Rẻ - DirectAdmin Version 1.0

R01

(*) Tặng Bảo mật SSL Let's Encrypt

 • 750 MB Dung lượng SSD
 • 01 Số website
 • 1GB RAM
 • 50 GB Băng thông
 • Unlimited MySQL Account
 • Hàng ngày Backup / Scan Virus
 • DirectAdmin Giao diện
R02

(*) Tặng Bảo mật SSL Let's Encrypt

 • 2 GB Dung lượng SSD
 • 03 Số website
 • 1GB RAM
 • Unlimited Băng thông
 • Unlimited MySQL Account
 • Hàng ngày Backup / Scan Virus
 • DirectAdmin Giao diện
R03

(*) Tặng Bảo mật SSL Let's Encrypt

 • 4 GB Dung lượng SSD
 • 5 Số website
 • 1.5 GB RAM
 • Unlimited Băng thông
 • Unlimited MySQL Account
 • Hàng ngày Backup / Scan Virus
 • DirectAdmin Giao diện
R04

(*) Tặng Bảo mật SSL Let's Encrypt

 • 6 GB Dung lượng SSD
 • 7 Số website
 • 1.5GB RAM
 • Unlimited Băng thông
 • Unlimited MySQL Account
 • Hàng ngày Backup / Scan Virus
 • DirectAdmin Giao diện
R05

(*) Tặng Bảo mật SSL Let's Encrypt

 • 10 GB Dung lượng SSD
 • 9 Số website
 • 2GB RAM
 • Unlimited Băng thông
 • Unlimited MySQL Account
 • Hàng ngày Backup / Scan Virus
 • DirectAdmin Giao diện
R06
 • 20.000 MB Dung lượng SSD
 • Unlimited Băng thông
 • 13 Website
 • Unlimited Parked Domain
 • Unlimited MySQL Account
 • DirectAdmin Giao diện
 • Backup / Scan Virus