Email G Suite

G SUITE BASIC
 • 30 GB/Tài khoản Dung lượng
 • 01 Email admin mặc định
 • Email doanh nghiệp thông qua Gmail
 • Hội nghị video và hội nghị thoại
 • Lịch được chia sẻ
 • Tài liệu, bảng tính và bản trình bày
 • Hỗ trợ 24/7 qua điện thoại, email và chát trực tuyến
 • Kiểm soát bảo mật và quản lý
G SUITE BUSINESS
 • Không giới hạn (hoặc 1 TB mỗi người dùng nếu có dưới 5 người dùng) Dung lượng
 • 01 Email admin mặc định
 • Bộ ứng dụng văn phòng
 • Hội nghị video và thoại
 • Chức năng quản lý nhân viên, nhóm
 • eDiscovery dành cho email, trò chơi
 • Báo cáo hoạt động của người dùng
G SUITE ENTERPRISE
 • Không giới hạn (hoặc 1 TB mỗi người dùng nếu có dưới 5 người dùng) Dung lượng
 • 01 Email admin mặc định
 • Báo cáo hoạt động của người dùng
 • Ngăn chặn mất dữ liệu cho Drive
 • Ngăn chặn mất dữ liệu cho Gmail
 • Cloud Identity cao cấp
 • Kiểm soát truy cập, khoá bảo mật
 • Phân tích bản ghi Gmail trong BigQuery