Cloud Server

CLOUD SERVER 01

(*) Tặng 01 GB RAM khi đăng ký từ 6 tháng
(*) Tặng 02 GB RAM khi đăng ký từ 12 tháng

 • Intel® Xeon® E5-26xx V3 CPU
 • 6 vCore CORE
 • 6 GB RAM DDR4 21300
 • 125 GB SSD Cloud Storage
 • 100% SSD Enterprise Pro Lưu trữ
 • Reboot, Restart, Power on, Power off
 • Unlimited Bandwidth
 • 1 Địa chỉ IP
 • Hỗ trợ chống DDoS
 • Miễn Phí Setup
 • Windowns 7-10-Server; Linux; CentOS; Ubutu; Direct Admin miễn phí OS
Starting from
1,290,000 đ 903,000 đ
- 01 tháng
Đăng ký
CLOUD SERVER 02

(*) Tặng 01 GB RAM khi đăng ký từ 6 tháng
(*) Tặng 02 GB RAM khi đăng ký từ 12 tháng

 • Intel® Xeon® E5-26xx V3 CPU
 • 8 vCore CORE
 • 8 GB RAM DDR4 21300
 • 155 GB SSD Cloud Storage
 • 100% SSD Enterprise Pro Lưu trữ
 • Reboot, Restart, Power on, Power off
 • Unlimited Bandwidth
 • 1 Địa chỉ IP
 • Hỗ trợ chống DDoS
 • Miễn Phí Setup
 • Windowns 7-10-Server; Linux; CentOS; Ubutu; Direct Admin miễn phí OS
CLOUD SERVER 03

(*) Tặng 01 GB RAM khi đăng ký từ 6 tháng
(*) Tặng 02 GB RAM khi đăng ký từ 12 tháng
(*) Tặng 01 IP Publish 100k/tháng khi đăng ký từ 6 tháng

 • Intel® Xeon® E5-26xx V3 CPU
 • 10 vCore CORE
 • 10 GB RAM DDR4 21300
 • 175 GB SSD Cloud Storage
 • 100% SSD Enterprise Pro Lưu trữ
 • Reboot, Restart, Power on, Power off
 • Unlimited Bandwidth
 • 1 Địa chỉ IP
 • Hỗ trợ chống DDoS
 • Miễn Phí Setup
 • Windowns 7-10-Server; Linux; CentOS; Ubutu; Direct Admin miễn phí OS
CLOUD SERVER 04

(*) Tặng 01 GB RAM khi đăng ký từ 6 tháng
(*) Tặng 02 GB RAM khi đăng ký từ 12 tháng
(*) Tặng 01 IP Publish 100k/tháng khi đăng ký từ 6 tháng

 • Intel® Xeon® E5-26xx V3 CPU
 • 10 vCore CORE
 • 12 GB RAM DDR4 21300
 • 205 GB SSD Cloud Storage
 • 100% SSD Enterprise Pro Lưu trữ
 • Reboot, Restart, Power on, Power off
 • Unlimited Bandwidth
 • 1 Địa chỉ IP
 • Hỗ trợ chống DDoS
 • Miễn Phí Setup
 • Windowns 7-10-Server; Linux; CentOS; Ubutu; Direct Admin miễn phí OS
CLOUD SERVER 05

(*) Tặng 01 GB RAM khi đăng ký từ 6 tháng
(*) Tặng 02 GB RAM khi đăng ký từ 12 tháng
(*) Tặng 01 IP Publish 100k/tháng khi đăng ký từ 6 tháng

 • Intel® Xeon® E5-26xx V3 CPU
 • 14 vCore CORE
 • 14 GB RAM DDR4 21300
 • 310 GB SSD Cloud Storage
 • 100% SSD Enterprise Pro Lưu trữ
 • Reboot, Restart, Power on, Power off
 • Unlimited Bandwidth
 • 1 Địa chỉ IP
 • Hỗ trợ chống DDoS
 • Miễn Phí Setup
 • Windowns 7-10-Server; Linux; CentOS; Ubutu; Direct Admin miễn phí OS
CLOUD SERVER 06

(*) Tặng 01 GB RAM khi đăng ký từ 6 tháng
(*) Tặng 02 GB RAM khi đăng ký từ 12 tháng
(*) Tặng 01 IP Publish 100k/tháng khi đăng ký từ 6 tháng

 • Intel® Xeon® E5-26xx V3 CPU
 • 16 vCore CORE
 • 16 GB RAM DDR4 21300
 • 510 GB SSD Cloud Storage
 • 100% SSD Enterprise Pro Lưu trữ
 • Reboot, Restart, Power on, Power off
 • Unlimited Bandwidth
 • 1 Địa chỉ IP
 • Hỗ trợ chống DDoS
 • Miễn Phí Setup
 • Windowns 7-10-Server; Linux; CentOS; Ubutu; Direct Admin miễn phí OS