Hosting Doanh Nghiệp

BK-DN01

(*) Tặng Bảo mật SSL Let's Encrypt

  • 2 GB Dung lượng SSD
  • 1 Số website
  • 1 GB RAM
  • Unlimited Băng thông
  • Tự động quét bảo mật
  • Unlimited MySQL Account
  • Unlimited Sub Domain
  • Hàng ngày Backup / Scan Virus
BK-DN02

(*) Tặng Bảo mật SSL Let's Encrypt

  • 4 GB Dung lượng SSD
  • 3 Số website
  • 1 GB RAM
  • Unlimited Băng thông
  • Tự động quét bảo mật
  • Unlimited MySQL Account
  • Unlimited Sub Domain
  • Hàng ngày Backup / Scan Virus
BK-DN03

(*) Tặng Bảo mật SSL Let's Encrypt

  • 6 GB Dung lượng SSD
  • 5 Số website
  • 1.5 GB RAM
  • Unlimited Băng thông
  • Tự động quét bảo mật
  • Unlimited MySQL Account
  • Unlimited Sub Domain
  • Hàng ngày Backup / Scan Virus
BK-DN04

(*) Tặng Bảo mật SSL Let's Encrypt

  • 8 GB Dung lượng SSD
  • 7 Số website
  • 1.5 GB RAM
  • Unlimited Băng thông
  • Tự động quét bảo mật
  • Unlimited MySQL Account
  • Unlimited Sub Domain
  • Hàng ngày Backup / Scan Virus
BK-DN05

(*) Tặng Bảo mật SSL Let's Encrypt

  • 10 GB Dung lượng SSD
  • 11 Số website
  • 2 GB RAM
  • Unlimited Băng thông
  • Tự động quét bảo mật
  • Unlimited MySQL Account
  • Unlimited Sub Domain
  • Hàng ngày Backup / Scan Virus
BK-DN06

(*) Tặng Bảo mật SSL Let's Encrypt

  • 20 GB Dung lượng SSD
  • 11 Số website
  • 2.5 GB RAM
  • Unlimited Băng thông
  • Tự động quét bảo mật
  • Unlimited MySQL Account
  • Unlimited Sub Domain
  • Hàng ngày Backup / Scan Virus