Cloud VPS Giá Rẻ

CLOUD VPS A

(*) Tặng DirectAdmin miễn phí
(*) Tặng 512 Mb khi đăng ký từ 12 tháng

 • Intel® Xeon® E5-26xx V1 CPU
 • 1 vCore CORE
 • 768 MB RAM DDR3 10600R
 • 15 GB SAS Cloud Storage
 • 100% SAS Enterprise Lưu trữ
 • Reboot, Restart, Power on, Power off
 • Unlimited Băng Thông
 • 1 Địa chỉ IP
 • Hỗ trợ chống DDoS
 • Linux; CentOS; Ubutu; Free DirectAdmin OS
CLOUD VPS B

(*) Tặng DirectAdmin miễn phí
(*) Tặng 512 Mb khi đăng ký từ 12 tháng

 • Intel® Xeon® E5-26xx V1 CPU
 • 2 vCore CORE
 • 1 GB RAM DDR3 10600R
 • 20 GB SAS Cloud Storage
 • 100% SAS Enterprise Lưu trữ
 • Reboot, Restart, Power on, Power off
 • Unlimited Băng Thông
 • 1 Địa chỉ IP
 • Hỗ trợ chống DDoS
 • Windowns 7-10-Server; Linux; CentOS; Ubutu; Free Direct Admin OS
CLOUD VPS C

(*) Tặng DirectAdmin miễn phí
(*) Tặng 512 Mb khi đăng ký từ 12 tháng

 • Intel® Xeon® E5-26xx V1 CPU
 • 2 vCore CORE
 • 2 GB RAM DDR3 10600R
 • 40 GB SAS Cloud Storage
 • 100% SAS Enterprise Lưu trữ
 • Reboot, Restart, Power on, Power off
 • Unlimited Băng Thông
 • 1 Địa chỉ IP
 • Hỗ trợ chống DDoS
 • Windowns 7-10-Server; Linux; CentOS; Ubutu; Free Direct Admin OS
CLOUD VPS D

(*) Tặng DirectAdmin miễn phí
(*) Tặng 512 Mb khi đăng ký từ 12 tháng

 • Intel® Xeon® E5-26xx V1 CPU
 • 4 vCore CORE
 • 3 GB RAM DDR3 10600R
 • 60 GB SAS Cloud Storage
 • 100% SAS Enterprise Lưu trữ
 • Reboot, Restart, Power on, Power off
 • Unlimited Băng Thông
 • 1 Địa chỉ IP
 • Hỗ trợ chống DDoS
 • Windowns 7-10-Server; Linux; CentOS; Ubutu; Free Direct Admin OS
CLOUD VPS E

(*) Tặng DirectAdmin miễn phí
(*) Tặng 512 Mb khi đăng ký từ 12 tháng

 • Intel® Xeon® E5-26xx V1 CPU
 • 4 vCore CORE
 • 4 GB RAM DDR3 10600R
 • 80 GB SAS Cloud Storage
 • 100% SAS Enterprise Lưu trữ
 • Reboot, Restart, Power on, Power off
 • Unlimited Băng Thông
 • 1 Địa chỉ IP
 • Hỗ trợ chống DDoS
 • Windowns 7-10-Server; Linux; CentOS; Ubutu; Free Direct Admin OS
CLOUD VPS F

(*) Tặng DirectAdmin miễn phí
(*) Tặng 512 Mb khi đăng ký từ 12 tháng

 • Intel® Xeon® E5-26xx V1 CPU
 • 6 vCore CORE
 • 6 GB RAM DDR3 10600R
 • 100 GB SAS Cloud Storage
 • 100% SAS Enterprise Lưu trữ
 • Reboot, Restart, Power on, Power off
 • Unlimited Băng Thông
 • 1 Địa chỉ IP
 • Hỗ trợ chống DDoS
 • Windowns 7-10-Server; Linux; CentOS; Ubutu; Free Direct Admin OS