Hosting Linux - DirectAdmin Version 1.0

START
 • 750 MB Dung lượng SSD
 • 20 GB Băng thông
 • 01 Website
 • Unlimited Parked Domain
 • Unlimited MySQL Account
 • Backup / Scan Virus
STAR PLUS
 • 1 GB + 500 MB Free Dung lượng SSD
 • 50 GB Băng thông
 • 03 Website
 • Unlimited Parked Domain
 • Unlimited MySQL Account
 • Backup / Scan Virus
SLIVER
 • 2 GB + 500 MB Free Dung lượng SSD
 • Unlimited Băng thông
 • 05 Website
 • Unlimited Parked Domain
 • Unlimited MySQL Account
 • Backup / Scan Virus
SLIVER PLUS

* Tặng ngay tên miền .com/.info khi đăng ký từ 24 tháng

 • 3 GB Dung lượng SSD
 • Unlimited Băng thông
 • 07 Website
 • Unlimited Parked Domain
 • Unlimited MySQL Account
 • Backup / Scan Virus
GOLD
 • 10 GB Dung lượng SSD
 • Unlimited Băng thông
 • 11 Website
 • Unlimited Parked Domain
 • Unlimited MySQL Account
 • Backup / Scan Virus
GOLD PLUS
 • 20 GB Disk space
 • Unlimited Bandwidth
 • 11 Addon Domain
 • Unlimited Parked Domain
 • Unlimited MSSQL Account
 • Unlimited Email Account
 • Backup / Scan Virus