Thuê Server Riêng - Online

ON SERVER 01 - R410
 • Intel® Xeon® E5620 2,40 GHz, 4 Core, 12 Cache CPU
 • 16 GB (+ 8GB FREE ) RAM
 • 2 x 300GB SAS 15K 3.5' HDD
 • 01 IP Address
 • 200Mbps Băng thông trong nước
 • 10Mbps Băng thông quốc tế
 • Unlimited Lưu lượng thông tin
 • 1Gbps Ổ cắm mạng
 • Tặng DirectAdmin KM 1
 • Tặng Server khi đăng ký từ 2 năm KM 2
 • Tặng 8GB RAM Miễn phí KM 3
ON SERVER 02 - R610

SERVER DELL R610

 • 2 x Intel® Xeon® X5650 2.66 GHz, 6 Core, 12 MB Cache CPU
 • 16 GB ( + 8GB FREE ) RAM
 • 2 x 600GB SAS 10K 2.5'' HDD
 • 01 IP Address
 • 200Mbps Băng thông trong nước
 • 10Mbps Băng thông quốc tế
 • Unlimited Lưu lượng thông tin
 • 1Gbps Ổ cắm mạng
 • Tặng DirectAdmin KM 1
 • Tặng Server khi đăng ký từ 2 năm KM 2
 • Tặng 8GB RAM miễn phí KM 3
ON SERVER 03 - R620 OP2

SERVER DELL R620 OP2

 • Intel® Xeon® E5-2670 2,60 GHz, 8 Core, 20M Cache CPU
 • 32 GB + 16 GB miễn phí RAM
 • 2 x 900 GB SAS 10K (Or) 2 x 480GB SSD HDD
 • 01 IP Address
 • 200Mbps Băng thông trong nước
 • 10Mbps Băng thông quốc tế
 • Unlimited Lưu lượng thông tin
 • 1Gbps Ổ cắm mạng
 • Tặng DirectAdmin KM 1
 • Tặng Server khi đăng ký từ 2 năm KM 2
ON SERVER 04 - R620 OP3

SERVER DELL R620 OP3

 • Intel® Xeon® E5-2670 V2 2,50 GHz, 10 Core, 25 MB Cache CPU
 • 32 GB + 16 GB miễn phí RAM
 • 2 x 900 GB SAS 10K (Or) 2 x 240GB SSD HDD
 • 01 IP Address
 • 200Mbps Băng thông trong nước
 • 10Mbps Băng thông quốc tế
 • Unlimited Lưu lượng thông tin
 • 1Gbps Ổ cắm mạng
 • Tặng DirectAdmin KM 1
 • Tặng Server khi đăng ký từ 2 năm KM 2
 • Tặng 16GB RAM miễn phí KM 3
ON SERVER 05 - R630 OP1

SERVER DELL R630 OP1

 • Intel® Xeon® E5-2678 v3 2,5 GHz, 12 Core, Số luồng 24, 30 MB Cache CPU
 • 32 GB + 16GB FREE RAM
 • 2 x 900 GB SAS 10K (Or) 2 x 480GB SSD HDD
 • 01 IP Address
 • 200Mbps Băng thông trong nước
 • 10Mbps Băng thông quốc tế
 • Unlimited Lưu lượng thông tin
 • 1Gbps Ổ cắm mạng
 • Tặng DirectAdmin KM 1
 • Tặng Server khi đăng ký từ 2 năm KM 2
 • Tặng 16GB RAM miễn phí KM 3
ON SERVER 06 - R730 OP1

DELL R730XD OP1

 • Intel® Xeon® E5-2680 V3 2,50 GHz, 12Core, 30M Cache, Số luồng 24. CPU
 • RAM: 32 GB ( + 16GB FREE ) RAM
 • 2 x 900 GB SAS 10K (Or) 2 x 480GB SSD HDD
 • 01 IP Address
 • 200Mbps Băng thông trong nước
 • 10Mbps Băng thông quốc tế
 • Unlimited Lưu lượng thông tin
 • 1Gbps Ổ cắm mạng
 • Tặng DirectAdmin KM 1
 • Tặng Server khi đăng ký từ 2 năm KM 2
 • Tặng 16GB RAM miễn phí KM 3
ON SERVER 07 - R640

(*) Tặng Direct Admin

 • 2 x Intel® Xeon® Silver 4210 2.20 GHz, 10 Core, 13.75 MB Cache CPU
 • 32 GB + 16GB Free RAM
 • 2 x 900GB SAS 10K (Or) 2 x 480GB SSD HDD
 • 01 IP Address
 • 200Mbps Băng thông trong nước
 • 10Mbps Băng thông quốc tế
 • Unlimited Lưu lượng thông tin
 • 1Gbps Ổ cắm mạng
ON SERVER 08 - DL360 Gen10

(*) Tặng Direct Admin

 • 2 x Intel® Xeon® Silver 4210 2.20 GHz, 10 Core, 13.75 MB Cache CPU
 • 32 GB + 16GB Free RAM
 • 2 x 900GB SAS 10K (Or) 2 x 480GB SSD HDD
 • 01 IP Address
 • 200Mbps Băng thông trong nước
 • 10Mbps Băng thông quốc tế
 • Unlimited Lưu lượng thông tin
 • 1Gbps Ổ cắm mạng