Cloud VPS Giá Rẻ

CLOUD VPS A vSan

(*) Tặng DirectAdmin miễn phí
(*) Tặng 512 Mb khi đăng ký từ 12 tháng

 • Intel® Xeon® E5-26xx V3 CPU
 • 1 vCore CORE
 • 768 Mb+ 512 Mb (*) RAM DDR4
 • 15 GB SAS Cloud Storage
 • Cache NVMe PCI Enterprise
 • Reboot, Restart, Power on, Power off
 • Unlimited Băng Thông
 • 01 IP Publish (IPv4 or IPv6)
 • Hỗ trợ chống DDoS
 • Linux; CentOS; Ubutu; Free DirectAdmin OS
CLOUD VPS B vSan
 • Intel® Xeon® E5-26xx V3 CPU
 • 2 vCore CORE
 • 1 Gb+ 512 Mb (*) RAM DDR4
 • 20 GB SAS Cloud Storage
 • Cache NVMe PCI Enterprise
 • Reboot, Restart, Power on, Power off
 • Unlimited Băng Thông
 • 01 IP Publish (IPv4 or IPv6)
 • Hỗ trợ chống DDoS
 • 12 tháng (*) Tặng 512 Mb RAM khi đăng ký từ
CLOUD VPS C vSan
 • Intel® Xeon® E5-26xx V3 CPU
 • 2 vCore CORE
 • 2 Gb + 512 Mb (*) RAM DDR4
 • 30 GB SAS Cloud Storage
 • Cache NVMe PCI Enterprise
 • Reboot, Restart, Power on, Power off
 • Unlimited Băng Thông
 • 01 IP Publish (IPv4 or IPv6)
 • Hỗ trợ chống DDoS
 • 12 tháng (*) Tặng 512 Mb RAM khi đăng ký từ
CLOUD VPS D vSan
 • Intel® Xeon® E5-26xx V4 CPU
 • 4 vCore CORE
 • 3 Gb + 512 Mb (*) RAM DDR4
 • 40 GB SAS Cloud Storage
 • Cache NVMe PCI Enterprise
 • Reboot, Restart, Power on, Power off
 • Unlimited Băng Thông
 • 01 IP Publish (IPv4 or IPv6)
 • Hỗ trợ chống DDoS
 • 12 tháng (*) Tặng 512 Mb RAM khi đăng ký từ
CLOUD VPS E vSan
 • Intel® Xeon® E5-26xx V3 CPU
 • 4 vCore CORE
 • 4 Gb + 512 Mb (*) RAM DDR4
 • 50 GB SAS Cloud Storage
 • Cache NVMe PCI Enterprise
 • Reboot, Restart, Power on, Power off
 • Unlimited Băng Thông
 • 01 IP Publish (IPv4 or IPv6)
 • Hỗ trợ chống DDoS
 • 12 tháng (*) Tặng 512 Mb RAM khi đăng ký từ
CLOUD VPS F vSan
 • Intel® Xeon® E5-26xx V3 CPU
 • 6 vCore CORE
 • 6 Gb + 512 Mb (*) RAM DDR4
 • 60 GB SAS Cloud Storage
 • Cache NVMe PCI Enterprise
 • Reboot, Restart, Power on, Power off
 • Unlimited Băng Thông
 • 01 IP Publish (IPv4 or IPv6)
 • Hỗ trợ chống DDoS
 • 12 tháng (*) Tặng 512 Mb RAM khi đăng ký từ
CLOUD VPS G vSan
 • Intel® Xeon® E5-26xx V3 CPU
 • 6 vCore vCORE
 • 8 Gb + 512 Mb (*) RAM DDR4
 • 80 Gb SAS Cloud Storage
 • Cache NVMe PCI Enterprise
 • Unlimit Băng thông
 • 01 IP Publish (IPv4 or IPv6)
 • Reboot, Restart, Power on, Power off
 • 12 tháng (*) Tặng 512 Mb RAM khi đăng ký từ
CLOUD VPS H vSan
 • Intel® Xeon® E5-26xx V3 CPU
 • 8 vCore vCORE
 • 12 Gb + 512 Mb (*) RAM DDR4
 • 100 Gb SAS Cloud Storage
 • Cache NVMe PCI Enterprise
 • Unlimit Băng thông
 • 01 IP Publish (IPv4 or IPv6)
 • Reboot, Restart, Power on, Power off
 • 12 tháng (*) Tặng 512 Mb RAM khi đăng ký từ
CLOUD VPS I vSan
 • Intel® Xeon® E5-26xx V3 CPU
 • 8 vCore vCORE
 • 16 Gb + 512 Mb (*) RAM DDR4
 • 120 Gb SAS Cloud Storage
 • Cache NVMe PCI Enterprise
 • Unlimit Băng thông
 • 01 IP Publish (IPv4 or IPv6)
 • Reboot, Restart, Power on, Power off
 • 12 tháng (*) Tặng 512 Mb RAM khi đăng ký từ