Cloud VPS Giá Rẻ

CLOUD VPS A vSan

(*) Tặng DirectAdmin miễn phí
(*) Khuyến mại (nếu có)

 • Intel® Xeon® E5-26xx V3 CPU
 • 1 vCore CORE
 • 768 Mb RAM DDR4
 • 15 GB SAS Cloud Storage
 • Cache NVMe PCI Enterprise
 • Reboot, Restart, Power on, Power off
 • Unlimited Băng Thông
 • 01 IP Publish (IPv4 or IPv6)
 • Hỗ trợ chống DDoS
 • Linux; CentOS; Ubutu; Free DirectAdmin OS
CLOUD VPS B vSan

(*) Tặng DirectAdmin miễn phí
(*) Khuyến mại (nếu có)

 • Intel® Xeon® E5-26xx V3 CPU
 • 2 vCore CORE
 • 1 Gb RAM DDR4
 • 20 GB SAS Cloud Storage
 • Cache NVMe PCI Enterprise
 • Reboot, Restart, Power on, Power off
 • Unlimited Băng Thông
 • 01 IP Publish (IPv4 or IPv6)
 • Hỗ trợ chống DDoS
Starting from
130,000 ₫ 91,000 ₫
- 01 tháng
Đăng ký
CLOUD VPS C vSan

(*) Tặng DirectAdmin miễn phí
(*) Khuyến mại (nếu có)

 • Intel® Xeon® E5-26xx V3 CPU
 • 2 vCore CORE
 • 2 Gb RAM DDR4
 • 30 GB SAS Cloud Storage
 • Cache NVMe PCI Enterprise
 • Reboot, Restart, Power on, Power off
 • Unlimited Băng Thông
 • 01 IP Publish (IPv4 or IPv6)
 • Hỗ trợ chống DDoS
Starting from
260,000 ₫ 179,400 ₫
- 01 tháng
Đăng ký
CLOUD VPS D vSan

(*) Tặng DirectAdmin miễn phí
(*) Khuyến mại (nếu có)

 • Intel® Xeon® E5-26xx V4 CPU
 • 4 vCore CORE
 • 3 Gb RAM DDR4
 • 40 GB SAS Cloud Storage
 • Cache NVMe PCI Enterprise
 • Reboot, Restart, Power on, Power off
 • Unlimited Băng Thông
 • 01 IP Publish (IPv4 or IPv6)
 • Hỗ trợ chống DDoS
Starting from
390,000 ₫ 253,500 ₫
- 01 tháng
Đăng ký
CLOUD VPS E vSan

(*) Tặng DirectAdmin miễn phí
(*) Khuyến mại (nếu có)

 • Intel® Xeon® E5-26xx V3 CPU
 • 4 vCore CORE
 • 4 Gb RAM DDR4
 • 50 GB SAS Cloud Storage
 • Cache NVMe PCI Enterprise
 • Reboot, Restart, Power on, Power off
 • Unlimited Băng Thông
 • 01 IP Publish (IPv4 or IPv6)
 • Hỗ trợ chống DDoS
Starting from
520,000 ₫ 332,800 ₫
- 01 tháng
Đăng ký
CLOUD VPS F vSan

(*) Tặng DirectAdmin miễn phí
(*) Khuyến mại (nếu có)

 • Intel® Xeon® E5-26xx V3 CPU
 • 6 vCore CORE
 • 6 Gb RAM DDR4
 • 60 GB SAS Cloud Storage
 • Cache NVMe PCI Enterprise
 • Reboot, Restart, Power on, Power off
 • Unlimited Băng Thông
 • 01 IP Publish (IPv4 or IPv6)
 • Hỗ trợ chống DDoS
Starting from
780,000 ₫ 468,000 ₫
- 01 tháng
Đăng ký
CLOUD VPS G vSan

(*) Tặng DirectAdmin miễn phí
(*) Khuyến mại (nếu có)

 • Intel® Xeon® E5-26xx V3 CPU
 • 6 vCore vCORE
 • 8 Gb RAM DDR4
 • 80 Gb SAS Cloud Storage
 • Cache NVMe PCI Enterprise
 • Unlimit Băng thông
 • 01 IP Publish (IPv4 or IPv6)
 • Reboot, Restart, Power on, Power off
CLOUD VPS H vSan

(*) Tặng DirectAdmin miễn phí
(*) Khuyến mại (nếu có)

 • Intel® Xeon® E5-26xx V3 CPU
 • 8 vCore vCORE
 • 12 Gb RAM DDR4
 • 100 Gb SAS Cloud Storage
 • Cache NVMe PCI Enterprise
 • Unlimit Băng thông
 • 01 IP Publish (IPv4 or IPv6)
 • Reboot, Restart, Power on, Power off
CLOUD VPS I vSan

(*) Tặng DirectAdmin miễn phí
(*) Khuyến mại (nếu có)

 • Intel® Xeon® E5-26xx V3 CPU
 • 8 vCore vCORE
 • 16 Gb RAM DDR4
 • 120 Gb SAS Cloud Storage
 • Cache NVMe PCI Enterprise
 • Unlimit Băng thông
 • 01 IP Publish (IPv4 or IPv6)
 • Reboot, Restart, Power on, Power off