Email G Suite Basic

GS - 05
 • 05 Số tài khoản
 • 30 GB Dung lượng
 • Email theo tên miền
 • Quản lý tài khoản
 • Bảo mật 2 lớp
 • Trọn đời Hỗ trợ 24/7
 • Uptime 99,9%
Starting from
4,470,000 ₫ 3,180,000 ₫
06 tháng
Đăng ký
GS - 10
 • 10 Số tài khoản
 • 30 GB Dung lượng
 • Email theo tên miền
 • Quản lý tài khoản
 • Bảo mật 2 lớp
 • Trọn đời Hỗ trợ 24/7
 • Uptime 99,9%
Starting from
8,940,000 ₫ 6,360,000 ₫
06 tháng
Đăng ký
GS - 20
 • 20 Số tài khoản
 • 30 GB Dung lượng
 • Email theo tên miền
 • Quản lý tài khoản
 • Bảo mật 2 lớp
 • Trọn đời Hỗ trợ 24/7
 • Uptime 99,9%
GS - 30
 • 30 Số tài khoản
 • 30 GB Dung lượng
 • Email theo tên miền
 • Quản lý tài khoản
 • Bảo mật 2 lớp
 • Trọn đời Hỗ trợ 24/7
 • Uptime 99,9%
GS - 50
 • 50 Số tài khoản
 • 30 GB Dung lượng
 • Email theo tên miền
 • Quản lý tài khoản
 • Bảo mật 2 lớp
 • Trọn đời Hỗ trợ 24/7
 • Uptime 99,9%