Hosting Linux - Cpanel

TIẾT KIỆM

(*) Tặng Bảo mật SSL Let's Encrypt

 • 1 GB Dung Lượng SSD NVMe
 • 01 Số website
 • 1 GB RAM
 • 50 GB Băng thông
 • Tự động quét bảo mật
 • Unlimited Sub Domains
 • Unlimited MySQL Account
 • Hàng ngày Backup / Scan Virus
 • cPanel Giao diện quản lý
CƠ BẢN

(*) Tặng Bảo mật SSL Let's Encrypt

 • 2 GB Dung Lượng SSD NVMe
 • 03 Số website
 • 1 GB RAM
 • Unlimited Băng thông
 • Tự động quét bảo mật
 • Unlimited MySQL Account
 • Unlimited Sub Domain
 • Hàng ngày Backup / Scan Virus
 • cPanel Giao diện quản lý
CỬA HÀNG

(*) Tặng Bảo mật SSL Let's Encrypt

 • 4 GB Dung Lượng SSD NVMe
 • 05 Số website
 • 1.5 GB RAM
 • Unlimited Băng thông
 • Tự động quét bảo mật
 • Unlimited MySQL Account
 • Unlimited Sub Domain
 • Hàng ngày Backup / Scan Virus
 • cPanel Giao diện quản lý
DOANH NGHIỆP

(*) Tặng Bảo mật SSL Let's Encrypt

 • 6 GB Dung Lượng SSD NVMe
 • 07 Số website
 • 1.5 GB RAM
 • Unlimited Băng thông
 • Tự động quét bảo mật
 • Unlimited MySQL Account
 • Unlimited Sub Domain
 • Hàng ngày Backup / Scan Virus
 • cPanel Giao diện quản lý
CAO CẤP

(*) Tặng Bảo mật SSL Let's Encrypt

 • 10 GB Dung Lượng SSD NVMe
 • 09 Số website
 • 2 GB RAM
 • Unlimited Băng thông
 • Tự động quét bảo mật
 • Unlimited MySQL Account
 • Unlimited Sub Domain
 • Hàng ngày Backup / Scan Virus
 • cPanel Giao diện quản lý
TỐI ƯU

(*) Tặng Bảo mật SSL Let's Encrypt

 • 15 GB Dung Lượng SSD NVMe
 • 11 Số website
 • 2 GB RAM
 • Unlimited Băng thông
 • Tự động quét bảo mật
 • Unlimited MySQL Account
 • Unlimited Sub Domain
 • Hàng ngày Backup / Scan Virus
 • cPanel Giao diện quản lý
HOÀN HẢO

(*) Tặng Bảo mật SSL Let's Encrypt

 • 20 GB Dung Lượng SSD NVMe
 • 13 Số website
 • 2.5 GB RAM
 • Unlimited Băng thông
 • Tự động quét bảo mật
 • Unlimited MySQL Account
 • Unlimited Sub Domain
 • Hàng ngày Backup / Scan Virus
 • cPanel Giao diện quản lý