Hosting WordPress

SINH VIÊN

(*) Tặng Bảo mật SSL Let's Encrypt

 • 1 Gb Dung Lượng NVMe
 • 1 Số website
 • 1 Core CPU
 • 1 Gb RAM
 • Unlimited Băng thông
 • Tự động quét bảo mật
 • Unlimited Sub Domains
 • Unlimited MySQL / FTP Account
 • Hàng ngày Backup / Scan Virus
 • 1 Click Wordpress Installation Cài đặt
 • cPanel Giao diện quản lý
CÁ NHÂN

(*) Tặng Bảo mật SSL Let's Encrypt

 • 2 Gb Dung Lượng NVMe
 • 3 Số website
 • 1.5 Core CPU
 • 1 Gb RAM
 • Unlimited Băng thông
 • Tự động quét bảo mật
 • Unlimited Sub Domains
 • Unlimited MySQL / FTP Account
 • Hàng ngày Backup / Scan Virus
 • 1 Click Wordpress Installation Cài đặt
 • cPanel Giao diện quản lý
KHỞI NGHIỆP

(*) Tặng Bảo mật SSL Let's Encrypt

 • 4 Gb Dung Lượng NVMe
 • 5 Số website
 • 2 Core CPU
 • 1.5 Gb RAM
 • Unlimited Băng thông
 • Tự động quét bảo mật
 • Unlimited Sub Domains
 • Unlimited MySQL / FTP Account
 • Hàng ngày Backup / Scan Virus
 • 1 Click Wordpress Installation Cài đặt
 • cPanel Giao diện quản lý
DOANH NGHIỆP

(*) Tặng Bảo mật SSL Let's Encrypt

 • 6 Gb Dung Lượng NVMe
 • 7 Số website
 • 2.5 Core CPU
 • 2 Gb RAM
 • Unlimited Băng thông
 • Tự động quét bảo mật
 • Unlimited Sub Domains
 • Unlimited MySQL / FTP Account
 • Hàng ngày Backup / Scan Virus
 • 1 Click Wordpress Installation Cài đặt
 • cPanel Giao diện quản lý
THƯƠNG MẠI

(*) Tặng Bảo mật SSL Let's Encrypt

 • 10 Gb Dung Lượng NVMe
 • 9 Số website
 • 3 Core CPU
 • 2.5 Gb RAM
 • Unlimited Băng thông
 • Tự động quét bảo mật
 • Unlimited Sub Domains
 • Unlimited MySQL / FTP Account
 • Hàng ngày Backup / Scan Virus
 • 1 Click Wordpress Installation Cài đặt
 • cPanel Giao diện quản lý
CHUYÊN NGHIỆP

(*) Tặng Bảo mật SSL Let's Encrypt

 • 15 Gb Dung Lượng NVMe
 • 11 Số website
 • 3 Core CPU
 • 3 Gb RAM
 • Unlimited Băng thông
 • Tự động quét bảo mật
 • Unlimited Sub Domains
 • Unlimited MySQL / FTP Account
 • Hàng ngày Backup / Scan Virus
 • 1 Click Wordpress Installation Cài đặt
 • cPanel Giao diện quản lý
CHUYÊN GIA

(*) Tặng Bảo mật SSL Let's Encrypt

 • 20 GB Dung Lượng NVMe
 • 13 Số website
 • 3 Core CPU
 • 3 Gb RAM
 • Unlimited Băng thông
 • Tự động quét bảo mật
 • Unlimited Sub Domains
 • Unlimited MySQL / FTP Account
 • Hàng ngày Backup / Scan Virus
 • 1 Click Wordpress Installation Cài đặt
 • cPanel Giao diện quản lý
CAO CẤP

(*) Tặng Bảo mật SSL Let's Encrypt

 • 40 GB Dung Lượng NVMe
 • 17 Số website
 • 3 Core CPU
 • 3 Gb RAM
 • Unlimited Băng thông
 • Tự động quét bảo mật
 • Unlimited Sub Domains
 • Unlimited MySQL / FTP Account
 • Hàng ngày Backup / Scan Virus
 • 1 Click Wordpress Installation Cài đặt
 • cPanel Giao diện quản lý