Hosting WordPress

WP PRO 1

LiteSpeed Enterprise
(*) Chứng chỉ SSL miễn phí

 • 1 Gb Dung Lượng NVMe
 • 1 Website
 • 1 Core CPU
 • 1 Gb RAM
 • 1 Click Wordpress Installation Cài đặt
 • Unlimited Băng thông
 • Quét bảo mật
 • Unlimited Sub Domains
 • Unlimited MySQL / FTP Account
 • Hàng ngày Backup
WP PRO 2

LiteSpeed Enterprise
(*) Chứng chỉ SSL miễn phí

 • 2 Gb Dung Lượng NVMe
 • 3 Website
 • 1 Core CPU
 • 2 Gb RAM
 • 1 Click Wordpress Installation Cài đặt
 • Unlimited Băng thông
 • Quét bảo mật
 • Unlimited Sub Domains
 • Unlimited MySQL / FTP Account
 • Hàng ngày Backup
WP PRO 3

(*) Chứng chỉ SSL miễn phí

 • 4 Gb Dung Lượng NVMe
 • 5 Website
 • 2 Core CPU
 • 2 Gb RAM
 • 1 Click Wordpress Installation Cài đặt
 • LiteSpeed Enterprise
 • Unlimited Băng thông
 • Quét bảo mật
 • Unlimited Sub Domains
 • Unlimited MySQL / FTP Account
 • Hàng ngày Backup
WP PRO 4

(*) Chứng chỉ SSL miễn phí

 • 6 Gb Dung Lượng NVMe
 • 7 Website
 • 2 Core CPU
 • 3 Gb RAM
 • 1 Click Wordpress Installation Cài đặt
 • LiteSpeed Enterprise
 • Unlimited Băng thông
 • Quét bảo mật
 • Unlimited Sub Domains
 • Unlimited MySQL / FTP Account
 • Hàng ngày Backup
WP PRO 5

(*) Chứng chỉ SSL miễn phí

 • 10 Gb Dung Lượng NVMe
 • 9 Website
 • 3 Core CPU
 • 3 Gb RAM
 • 1 Click Wordpress Installation Cài đặt
 • LiteSpeed Enterprise
 • Unlimited Băng thông
 • Quét bảo mật
 • Unlimited Sub Domains
 • Unlimited MySQL / FTP Account
 • Hàng ngày Backup
WP PRO 6

(*) Chứng chỉ SSL miễn phí

 • 15 Gb Dung Lượng NVMe
 • 11 Website
 • 3 Core CPU
 • 3 Gb RAM
 • 1 Click Wordpress Installation Cài đặt
 • LiteSpeed Enterprise
 • Unlimited Băng thông
 • Quét bảo mật
 • Unlimited Sub Domains
 • Unlimited MySQL / FTP Account
 • Hàng ngày Backup