Bản Quyền

CloudLinux

License dành cho Cloud VPS/Server đặt tại BKHOST

 • Miễn phí Cài đặt
 • 01 Số lượng license
 • 24/7 Hỗ trợ
cPanel VPS

License dành cho Cloud VPS/Server đặt tại BKHOST
Tài khoản không giới hạn

 • Miễn phí Cài đặt
 • 01 Số lượng license
 • 24/7 Hỗ trợ
Plesk - Web Admin Edition (10 domain)

10 domains
WordPress Toolkit SE

 • Không Developer Pack
 • Không Subscription Management
 • Không Account Management
 • Không Reseller Management
Plesk - Web Pro Edition (30 domain)

10 domains
WordPress Toolkit SE

 • Developer Pack
 • Subscription Management
 • Account Management
 • Không Reseller Management
Plesk - Web Host Edition - VPS

Không giới hạn
WordPress Toolkit SE

 • Developer Pack
 • Subscription Management
 • Account Management
 • Reseller Management
Plesk - Web Host Edition - Server

Không giới hạn
WordPress Toolkit SE

 • Developer Pack
 • Subscription Management
 • Account Management
 • Reseller Management
DirectAdmin - Cá nhân

01 tài khoản, 10 tên miền
Hoạt động với Cloud + Server
Khách hàng tự cài đặt
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

DirectAdmin - Tiêu chuẩn

10 tài khoản, 50 tên miền
Hoạt động với Cloud + Server
Khách hàng tự cài đặt
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

DirectAdmin - Cao cấp

Tài khoản không giới hạn
Tên miền không giới hạn
Hoạt động với Cloud + Server
Khách hàng tự cài đặt
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

LiteSpeed - Web Host Professional
 • 02 Core CPU
 • Không giới hạn Tên miền
 • Không giới hạn RAM
LiteSpeed - Web Host Enterprise
 • 04 Core CPU
 • Không giới hạn Tên miền
 • Không giới hạn RAM
LiteSpeed - Web Host Elite
 • 08 Core CPU
 • Không giới hạn Tên miền
 • Không giới hạn RAM
Microsoft Windows Server Standard 2022

Microsoft Windows Server Standard 2022