Thuê Server Riêng - Online

ON SERVER 01 - R410

SERVER DELL R410

 • 2 x Intel® Xeon® E5620 2,40 GHz, 4 Core, 12 MB Cache CPU
 • 16 GB + 16 GB Free RAM
 • 2 x 300GB SAS 15K HDD
 • 01 IP Address
 • 200Mbps Băng thông trong nước
 • 10Mbps Băng thông quốc tế
 • 6 tháng (*) Tặng 16 GB RAM Khi đăng ký
ON SERVER 02 - R410 OP1

SERVER DELL R410 OP1

 • 2 x Intel® Xeon® X5650 2.66 GHz, 6 Core, 12 MB Cache CPU
 • 16 GB + 16 GB Free RAM
 • 2 x 600GB SAS 10K 2.5' HDD
 • 01 IP Address
 • 200Mbps Băng thông trong nước
 • 10Mbps Băng thông quốc tế
 • 6 tháng (*) Tặng 16 GB RAM Khi đăng ký
ON SERVER 03 - R620 OP2

SERVER DELL R620 OP2

 • Intel® Xeon® E5-2670 v1 2,60 GHz, 8 Core, 20MB Cache CPU
 • 32 GB + 16GB Free RAM
 • 2 x 900GB SAS 10K (Or) 2 x 480GB SSD HDD
 • 01 IP Address
 • 200Mbps Băng thông trong nước
 • 10Mbps Băng thông quốc tế
 • 6 tháng (*) Tặng 16 GB RAM Khi đăng ký
ON SERVER 04 - R620 OP3

SERVER DELL R620 OP3

 • Intel® Xeon® E5-2670 V2 2,50 GHz, 10 Core, 25 MB Cache CPU
 • 32 GB + 16GB Free RAM
 • 2 x 900GB SAS 10K (Or) 2 x 480GB SSD HDD
 • 01 IP Address
 • 200Mbps Băng thông trong nước
 • 10Mbps Băng thông quốc tế
 • 6 tháng (*) Tặng 16 GB RAM Khi đăng ký
ON SERVER 05 - R630 OP1

SERVER DELL R630 OP1

 • Intel® Xeon® E5-2678 v3 2,5 GHz, 12 Core, Số luồng 24, 30 MB Cache CPU
 • 32 GB + 16GB Free RAM
 • 2 x 900GB SAS 10K (Or) 2 x 480GB SSD HDD
 • 01 IP Address
 • 200Mbps Băng thông trong nước
 • 10Mbps Băng thông quốc tế
 • 6 tháng (*) Tặng 16 GB RAM Khi đăng ký
ON SERVER 06 - R730 OP1

SERVER DELL R730XD OP1

 • Intel® Xeon® E5-2678 V3 2,50 GHz, 12 Core, 30 MB Cache CPU
 • 32 GB + 16GB Free RAM
 • 2 x 900GB SAS 10K (Or) 2 x 480GB SSD HDD
 • 01 IP Address
 • 200Mbps Băng thông trong nước
 • 10Mbps Băng thông quốc tế
 • 6 tháng (*) Tặng 16 GB RAM Khi đăng ký
ON SERVER 07 - R640

SERVER DELL R640 OP1

 • 2 x Intel® Xeon® Silver 4210 2.20 GHz, 10 Core, 13.75 MB Cache CPU
 • 32 GB + 16GB Free RAM
 • 2 x 900GB SAS 10K (Or) 2 x 480GB SSD HDD
 • 01 IP Address
 • 200Mbps Băng thông trong nước
 • 10Mbps Băng thông quốc tế
 • 6 tháng (*) Tặng 16 GB RAM Khi đăng ký
ON SERVER 08 - DL360 Gen10

HPE ProLiant DL360 Gen10

 • 2 x Intel® Xeon® Silver 4210 2.20 GHz, 10 Core, 13.75 MB Cache CPU
 • 32 GB + 16GB Free RAM
 • 2 x 900GB SAS 10K (Or) 2 x 480GB SSD HDD
 • 01 IP Address
 • 200Mbps Băng thông trong nước
 • 10Mbps Băng thông quốc tế
 • 6 tháng (*) Tặng 16 GB RAM Khi đăng ký