Kính gửi Quý Khách hàng,

Hiện tại các tên miền VIệt Nam (.vn) đã được cấp phát nhưng thiếu hồ sơ để hoàn tất thủ tục xác thực thông tin chủ thể (Cá nhân có bản khai + CMND, tổ chức có bản khai có dấu mộc và chữ ký người đại diện) theo quy định của VNNIC.

Quý đối tác vui lòng kiểm tra lại thông tin trong bản khai và hoàn tất hồ sơ theo quy định.

Link youtube hướng dẫn cập nhật bản khai tên miền :

Sau 07 ngày kể từ ngày Nhà đăng ký gửi thông báo này, nếu Quý đối tác chưa hoàn tất bổ sung bản khai, việc cấp phát tên miền chưa hợp lệ. Do đó, Nhà đăng ký sẽ tiến hành tạm dừng tên miền và sẽ kích hoạt trở lại khi Quý đối tác hoàn tất hồ sơ theo quy định.

Trong trường hợp Quý đối tác không hoàn tất hồ sơ BKHOST sẽ không chịu trách nhiệm về việc tên miền có thể bị tạm ngưng, huỷ bỏ do không hoàn tất việc bổ sung hồ sơ theo quy định.

Rất mong Quý đối sớm bổ sung, để chúng tôi hoàn tất hồ sơ cho hợp lệ theo yêu cầu của VNNIC.

Để cập nhật bản scan bản khai và bản scan CMND, Quý đối tác thực hiện như sau:

Các bước thao tác: Quý đối tác vào tài khoản quản trị tên miền chọn mục BẢN KHAI/CMND

    -   Tên miền đăng ký cho cá nhân : Quý đối tác cập nhật CMND scan, sau đó chọn phần link bản khai để lấy bản khai ( quý khách có thể ký trực tiếp hoặc in,ký sau đó scan để cập nhật)

    -   Tên miền đăng ký cho công ty : Quý đối tác cung cấp bản khai đã đóng dấu mộc tròn của công ty và kèm bản scan CMND người thay mặt cơ quan làm thủ tục đăng ký.

     Rất mong được sự hỗ trợ của Quý đối tác.Wednesday, May 6, 2020

« Back