Hosting Giá Rẻ

HOST R01

(*) Tặng Bảo mật SSL Let's Encrypt

 • 750 Mb Dung lượng SSD
 • 01 Số website
 • 1 Gb RAM
 • 50 Gb Băng thông
 • Unlimited My SQL
 • Hàng ngày Backup / Scan Virus
 • DirectAdmin Giao diện
HOST R02

(*) Tặng Bảo mật SSL Let's Encrypt

 • 2 Gb Dung lượng SSD
 • 03 Số website
 • 1 Gb RAM
 • Không giới hạn Băng thông
 • Không giới hạn My SQL
 • Hàng ngày Backup / Scan Virus
 • DirectAdmin Giao diện
HOST R03

(*) Tặng Bảo mật SSL Let's Encrypt

 • 4 Gb Dung lượng SSD
 • 5 Số website
 • 1.5 Gb RAM
 • Không giới hạn Băng thông
 • Không giới hạn My SQL
 • Hàng ngày Backup / Scan Virus
 • DirectAdmin Giao diện
HOST R04

(*) Tặng Bảo mật SSL Let's Encrypt

 • 6 GB Dung lượng SSD
 • 7 Số website
 • 1.5 Gb RAM
 • Không giới hạn Băng thông
 • Không giới hạn My SQL
 • Hàng ngày Backup / Scan Virus
 • DirectAdmin Giao diện
HOST R05

(*) Tặng Bảo mật SSL Let's Encrypt

 • 10 Gb Dung lượng SSD
 • 9 Số website
 • 2 Gb RAM
 • Không giới hạn Băng thông
 • Không giới hạn My SQL
 • Hàng ngày Backup / Scan Virus
 • DirectAdmin Giao diện
HOST R06

(*) Tặng Bảo mật SSL Let's Encrypt

 • 20 Gb Dung lượng SSD
 • 11 Số website
 • 2 Gb RAM
 • Không giới hạn Băng thông
 • Không giới hạn My SQL
 • Hàng ngày Backup / Scan Virus
 • DirectAdmin Giao diện