Danh mục

Các câu hỏi được xem nhiều nhất

 Hướng dẫn Reset Password cho tài khoản hosting trong phần mềm Directadmin.

Xin chào tất cả các bạn độc giả yêu mến của Blog Bkhost. Mình thay mặt công ty, xin được gửi lời...

 Hướng dẫn mã hóa file bằng Zend Guard

Zend Guard là một chương trình mã hóa file (bản quyền) , giúp người dùng tăng tốc độ website và...

 Hướng dẫn cài đặt memcache và php-memcache trên directadmin

Đầu tiên ta phải hiểu Memcache là gì Memcached là một hệ thống cache hoạt động bằng cách lưu tạm...

 Hướng dẫn cài đặt Zend Optimizer/Guard, and/or Ioncube trên directadmin

Các câu lệnh cài đặt thêm ioncube hoặc Zend Optimizer còn thiếu For Zend, type: cd...

 Hướng dẫn cấu hình chống spam với SpamAssassin

SpamAssassin là hệ thống tự động lọc email spam của cPanel. Hệ thống này sẽ xác định các email...