ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN

Để đăng ký tên miền mới, quý khách vui lòng nhập vào ô bên dưới và tìm kiếm.

Tìm kiếm...

Tên miền phải bắt đầu bằng một chữ cái hoặc một số và ở giữa không có ký hiệu dấu chấm (.)

Rất tiếc! :domain đã bị đăng ký!

Xin chúc mừng! có thể đăng ký!

Contact Us
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

.com
265,000 ₫
.net
309,000 ₫
.vn
750,000 ₫
.com.vn
650,000 ₫
Tên miền đề xuất
Tạo đề xuất cho bạn
Hot New Sale

Trạng thái có thể đăng ký của tên miền có thể thay đổi bất kỳ lúc nào nếu có người khác đăng ký trước. Nếu quý khách quan tâm xin đăng ký ngay để có thể sở hữu ngay tên miền.

BẢNG GIÁ TÊN MIỀN

Tên miền
Đăng ký mới
Transfer
Gia hạn
.vn
750,000 ₫
1 Năm
0 ₫
1 Năm
470,000 ₫
1 Năm
.com
265,000 ₫
1 Năm
340,000 ₫
1 Năm
340,000 ₫
1 Năm
.info
140,000 ₫
1 Năm
271,000 ₫
1 Năm
369,000 ₫
1 Năm
.net
309,000 ₫
1 Năm
324,000 ₫
1 Năm
324,000 ₫
1 Năm
.org
319,000 ₫
1 Năm
340,000 ₫
1 Năm
340,000 ₫
1 Năm
.biz
380,000 ₫
1 Năm
435,000 ₫
1 Năm
435,000 ₫
1 Năm
.us
524,000 ₫
1 Năm
524,000 ₫
1 Năm
524,000 ₫
1 Năm
.com.vn
650,000 ₫
1 Năm
0 ₫
1 Năm
370,000 ₫
1 Năm
.net.vn
650,000 ₫
1 Năm
0 ₫
1 Năm
380,000 ₫
1 Năm
.biz.vn
650,000 ₫
1 Năm
0 ₫
1 Năm
380,000 ₫
1 Năm
.asia
329,000 ₫
1 Năm
340,000 ₫
1 Năm
340,000 ₫
1 Năm
.me
610,000 ₫
1 Năm
488,000 ₫
1 Năm
610,000 ₫
1 Năm
.name.vn
75,000 ₫
1 Năm
0 ₫
1 Năm
45,000 ₫
1 Năm
.org.vn
470,000 ₫
1 Năm
0 ₫
1 Năm
250,000 ₫
1 Năm
.edu.vn
470,000 ₫
1 Năm
0 ₫
1 Năm
280,000 ₫
1 Năm
.gov.vn
470,000 ₫
1 Năm
0 ₫
1 Năm
250,000 ₫
1 Năm
.pro.vn
470,000 ₫
1 Năm
0 ₫
1 Năm
250,000 ₫
1 Năm
.int.vn
470,000 ₫
1 Năm
0 ₫
1 Năm
250,000 ₫
1 Năm
.ac.vn
470,000 ₫
1 Năm
0 ₫
1 Năm
250,000 ₫
1 Năm
.health.vn
470,000 ₫
1 Năm
0 ₫
1 Năm
250,000 ₫
1 Năm
.info.vn
470,000 ₫
1 Năm
0 ₫
1 Năm
250,000 ₫
1 Năm
.co.in
240,000 ₫
1 Năm
192,000 ₫
1 Năm
240,000 ₫
1 Năm
.net.in
240,000 ₫
1 Năm
192,000 ₫
1 Năm
240,000 ₫
1 Năm
.org.in
240,000 ₫
1 Năm
192,000 ₫
1 Năm
240,000 ₫
1 Năm
.firm.in
240,000 ₫
1 Năm
192,000 ₫
1 Năm
240,000 ₫
1 Năm
.gen.in
240,000 ₫
1 Năm
192,000 ₫
1 Năm
240,000 ₫
1 Năm
.ind.in
240,000 ₫
1 Năm
192,000 ₫
1 Năm
240,000 ₫
1 Năm
.cc
300,000 ₫
1 Năm
300,000 ₫
1 Năm
300,000 ₫
1 Năm
.ws
847,000 ₫
1 Năm
847,000 ₫
1 Năm
847,000 ₫
1 Năm
.tv
735,000 ₫
1 Năm
588,000 ₫
1 Năm
735,000 ₫
1 Năm
.mobi
475,000 ₫
1 Năm
380,000 ₫
1 Năm
475,000 ₫
1 Năm
.eu
374,000 ₫
1 Năm
374,000 ₫
1 Năm
374,000 ₫
1 Năm
.tel
384,000 ₫
1 Năm
307,000 ₫
1 Năm
384,000 ₫
1 Năm
.co
605,000 ₫
1 Năm
700,000 ₫
1 Năm
700,000 ₫
1 Năm
.com.co
249,000 ₫
1 Năm
199,000 ₫
1 Năm
249,000 ₫
1 Năm
.net.co
450,000 ₫
1 Năm
360,000 ₫
1 Năm
450,000 ₫
1 Năm
.nom.co
475,000 ₫
1 Năm
380,000 ₫
1 Năm
475,000 ₫
1 Năm
.in
470,000 ₫
1 Năm
376,000 ₫
1 Năm
470,000 ₫
1 Năm
.co.uk
556,000 ₫
2 Năm
223,000 ₫
2 Năm
556,000 ₫
2 Năm
.org.uk
360,000 ₫
1 Năm
288,000 ₫
1 Năm
360,000 ₫
1 Năm
.ltd.uk
360,000 ₫
1 Năm
288,000 ₫
1 Năm
360,000 ₫
1 Năm
.plc.uk
360,000 ₫
1 Năm
288,000 ₫
1 Năm
360,000 ₫
1 Năm
.me.uk
360,000 ₫
1 Năm
288,000 ₫
1 Năm
360,000 ₫
1 Năm
.com.tw
1,175,000 ₫
1 Năm
940,000 ₫
1 Năm
1,175,000 ₫
1 Năm
.tw
1,175,000 ₫
1 Năm
940,000 ₫
1 Năm
1,175,000 ₫
1 Năm
.name
487,000 ₫
1 Năm
487,000 ₫
1 Năm
487,000 ₫
1 Năm
.jp
2,340,000 ₫
1 Năm
1,872,000 ₫
1 Năm
2,340,000 ₫
1 Năm
.photography
475,000 ₫
1 Năm
380,000 ₫
1 Năm
475,000 ₫
1 Năm
.technology
475,000 ₫
1 Năm
380,000 ₫
1 Năm
475,000 ₫
1 Năm
.photos
633,000 ₫
1 Năm
506,000 ₫
1 Năm
633,000 ₫
1 Năm
.equipment
475,000 ₫
1 Năm
380,000 ₫
1 Năm
475,000 ₫
1 Năm
.gallery
475,000 ₫
1 Năm
380,000 ₫
1 Năm
475,000 ₫
1 Năm
.graphics
475,000 ₫
1 Năm
380,000 ₫
1 Năm
475,000 ₫
1 Năm
.lighting
475,000 ₫
1 Năm
380,000 ₫
1 Năm
475,000 ₫
1 Năm
.directory
475,000 ₫
1 Năm
380,000 ₫
1 Năm
475,000 ₫
1 Năm
.today
475,000 ₫
1 Năm
380,000 ₫
1 Năm
475,000 ₫
1 Năm
.tips
475,000 ₫
1 Năm
380,000 ₫
1 Năm
475,000 ₫
1 Năm
.company
475,000 ₫
1 Năm
380,000 ₫
1 Năm
475,000 ₫
1 Năm
.systems
475,000 ₫
1 Năm
380,000 ₫
1 Năm
475,000 ₫
1 Năm
.management
475,000 ₫
1 Năm
380,000 ₫
1 Năm
475,000 ₫
1 Năm
.center
475,000 ₫
1 Năm
380,000 ₫
1 Năm
475,000 ₫
1 Năm
.support
475,000 ₫
1 Năm
380,000 ₫
1 Năm
475,000 ₫
1 Năm
.email
475,000 ₫
1 Năm
380,000 ₫
1 Năm
475,000 ₫
1 Năm
.solutions
475,000 ₫
1 Năm
380,000 ₫
1 Năm
475,000 ₫
1 Năm
.land
723,000 ₫
1 Năm
579,000 ₫
1 Năm
723,000 ₫
1 Năm
.bike
723,000 ₫
1 Năm
579,000 ₫
1 Năm
723,000 ₫
1 Năm
.blog
655,000 ₫
1 Năm
655,000 ₫
1 Năm
655,000 ₫
1 Năm
.plumbing
1,153,000 ₫
1 Năm
922,000 ₫
1 Năm
1,153,000 ₫
1 Năm
.singles
723,000 ₫
1 Năm
579,000 ₫
1 Năm
723,000 ₫
1 Năm
.camera
1,153,000 ₫
1 Năm
922,000 ₫
1 Năm
1,153,000 ₫
1 Năm
.estate
723,000 ₫
1 Năm
579,000 ₫
1 Năm
723,000 ₫
1 Năm
.construction
723,000 ₫
1 Năm
579,000 ₫
1 Năm
723,000 ₫
1 Năm
.kitchen
1,153,000 ₫
1 Năm
922,000 ₫
1 Năm
1,153,000 ₫
1 Năm
.tattoo
881,000 ₫
1 Năm
705,000 ₫
1 Năm
881,000 ₫
1 Năm
.enterprises
723,000 ₫
1 Năm
579,000 ₫
1 Năm
723,000 ₫
1 Năm
.shoes
1,153,000 ₫
1 Năm
922,000 ₫
1 Năm
1,153,000 ₫
1 Năm
.sexy
319,000 ₫
1 Năm
597,000 ₫
1 Năm
746,000 ₫
1 Năm
.domains
723,000 ₫
1 Năm
579,000 ₫
1 Năm
723,000 ₫
1 Năm
.academy
723,000 ₫
1 Năm
579,000 ₫
1 Năm
723,000 ₫
1 Năm
.computer
723,000 ₫
1 Năm
579,000 ₫
1 Năm
723,000 ₫
1 Năm
.training
723,000 ₫
1 Năm
579,000 ₫
1 Năm
723,000 ₫
1 Năm
.builders
723,000 ₫
1 Năm
579,000 ₫
1 Năm
723,000 ₫
1 Năm
.shop
N/A
0 ₫
1 Năm
0 ₫
1 Năm
.zone
775,000 ₫
1 Năm
620,000 ₫
1 Năm
775,000 ₫
1 Năm
.link
250,000 ₫
1 Năm
250,000 ₫
1 Năm
250,000 ₫
1 Năm
.online
811,000 ₫
1 Năm
811,000 ₫
1 Năm
811,000 ₫
1 Năm
.xyz
304,000 ₫
1 Năm
345,000 ₫
1 Năm
345,000 ₫
1 Năm
.top
275,000 ₫
1 Năm
275,000 ₫
1 Năm
275,000 ₫
1 Năm
.fun
75,900 ₫
1 Năm
362,000 ₫
1 Năm
380,000 ₫
1 Năm
.click
250,000 ₫
1 Năm
250,000 ₫
1 Năm
250,000 ₫
1 Năm
.site
649,000 ₫
1 Năm
649,000 ₫
1 Năm
699,000 ₫
1 Năm
.host
2,123,000 ₫
1 Năm
2,123,000 ₫
1 Năm
2,123,000 ₫
1 Năm
.press
1,617,000 ₫
1 Năm
1,617,000 ₫
1 Năm
1,617,000 ₫
1 Năm
.store
1,299,000 ₫
1 Năm
1,299,000 ₫
1 Năm
1,299,000 ₫
1 Năm
.tech
490,000 ₫
1 Năm
490,000 ₫
1 Năm
490,000 ₫
1 Năm
.club
325,000 ₫
1 Năm
370,000 ₫
1 Năm
370,000 ₫
1 Năm
.space
450,000 ₫
1 Năm
450,000 ₫
1 Năm
450,000 ₫
1 Năm
.website
450,000 ₫
1 Năm
450,000 ₫
1 Năm
450,000 ₫
1 Năm
.vip
1,028,000 ₫
1 Năm
823,000 ₫
1 Năm
1,028,000 ₫
1 Năm
.photo
249,000 ₫
1 Năm
470,000 ₫
1 Năm
588,000 ₫
1 Năm
.pics
249,000 ₫
1 Năm
470,000 ₫
1 Năm
588,000 ₫
1 Năm
.lol
249,000 ₫
1 Năm
470,000 ₫
1 Năm
588,000 ₫
1 Năm
.help
249,000 ₫
1 Năm
470,000 ₫
1 Năm
588,000 ₫
1 Năm
.webcam
407,000 ₫
1 Năm
325,000 ₫
1 Năm
407,000 ₫
1 Năm
.trade
407,000 ₫
1 Năm
325,000 ₫
1 Năm
407,000 ₫
1 Năm
.bid
407,000 ₫
1 Năm
325,000 ₫
1 Năm
407,000 ₫
1 Năm
.party
407,000 ₫
1 Năm
325,000 ₫
1 Năm
407,000 ₫
1 Năm
.science
407,000 ₫
1 Năm
325,000 ₫
1 Năm
407,000 ₫
1 Năm
.date
407,000 ₫
1 Năm
325,000 ₫
1 Năm
407,000 ₫
1 Năm
.faith
407,000 ₫
1 Năm
325,000 ₫
1 Năm
407,000 ₫
1 Năm
.review
407,000 ₫
1 Năm
325,000 ₫
1 Năm
407,000 ₫
1 Năm
.download
407,000 ₫
1 Năm
325,000 ₫
1 Năm
407,000 ₫
1 Năm
.loan
407,000 ₫
1 Năm
325,000 ₫
1 Năm
407,000 ₫
1 Năm
.racing
407,000 ₫
1 Năm
325,000 ₫
1 Năm
407,000 ₫
1 Năm
.win
407,000 ₫
1 Năm
325,000 ₫
1 Năm
407,000 ₫
1 Năm
.cricket
407,000 ₫
1 Năm
325,000 ₫
1 Năm
407,000 ₫
1 Năm
.men
407,000 ₫
1 Năm
325,000 ₫
1 Năm
407,000 ₫
1 Năm
.stream
407,000 ₫
1 Năm
325,000 ₫
1 Năm
407,000 ₫
1 Năm
.gift
169,000 ₫
1 Năm
325,000 ₫
1 Năm
407,000 ₫
1 Năm
.feedback
8,814,000 ₫
1 Năm
7,051,000 ₫
1 Năm
8,814,000 ₫
1 Năm
.work
600,000 ₫
1 Năm
600,000 ₫
1 Năm
600,000 ₫
1 Năm
.art
271,000 ₫
1 Năm
217,000 ₫
1 Năm
271,000 ₫
1 Năm
.realty
271,000 ₫
1 Năm
217,000 ₫
1 Năm
271,000 ₫
1 Năm
.futbol
294,000 ₫
1 Năm
235,000 ₫
1 Năm
294,000 ₫
1 Năm
.pictures
294,000 ₫
1 Năm
235,000 ₫
1 Năm
294,000 ₫
1 Năm
.rocks
294,000 ₫
1 Năm
235,000 ₫
1 Năm
294,000 ₫
1 Năm
.pw
339,000 ₫
1 Năm
271,000 ₫
1 Năm
339,000 ₫
1 Năm
.pro
129,000 ₫
1 Năm
307,000 ₫
1 Năm
384,000 ₫
1 Năm
.nagoya
407,000 ₫
1 Năm
325,000 ₫
1 Năm
407,000 ₫
1 Năm
.tokyo
407,000 ₫
1 Năm
325,000 ₫
1 Năm
407,000 ₫
1 Năm
.yokohama
407,000 ₫
1 Năm
325,000 ₫
1 Năm
407,000 ₫
1 Năm
.cymru
407,000 ₫
1 Năm
325,000 ₫
1 Năm
407,000 ₫
1 Năm
.wales
407,000 ₫
1 Năm
325,000 ₫
1 Năm
407,000 ₫
1 Năm
.pink
441,000 ₫
1 Năm
353,000 ₫
1 Năm
441,000 ₫
1 Năm
.blue
441,000 ₫
1 Năm
353,000 ₫
1 Năm
441,000 ₫
1 Năm
.red
441,000 ₫
1 Năm
353,000 ₫
1 Năm
441,000 ₫
1 Năm
.de
441,000 ₫
1 Năm
353,000 ₫
1 Năm
441,000 ₫
1 Năm
.network
441,000 ₫
1 Năm
353,000 ₫
1 Năm
441,000 ₫
1 Năm
.group
452,000 ₫
1 Năm
362,000 ₫
1 Năm
452,000 ₫
1 Năm
.agency
475,000 ₫
1 Năm
380,000 ₫
1 Năm
475,000 ₫
1 Năm
.report
475,000 ₫
1 Năm
380,000 ₫
1 Năm
475,000 ₫
1 Năm
.supply
475,000 ₫
1 Năm
380,000 ₫
1 Năm
475,000 ₫
1 Năm
.supplies
475,000 ₫
1 Năm
380,000 ₫
1 Năm
475,000 ₫
1 Năm
.exposed
475,000 ₫
1 Năm
380,000 ₫
1 Năm
475,000 ₫
1 Năm
.ninja
475,000 ₫
1 Năm
380,000 ₫
1 Năm
475,000 ₫
1 Năm
.education
475,000 ₫
1 Năm
380,000 ₫
1 Năm
475,000 ₫
1 Năm
.institute
475,000 ₫
1 Năm
380,000 ₫
1 Năm
475,000 ₫
1 Năm
.international
475,000 ₫
1 Năm
380,000 ₫
1 Năm
475,000 ₫
1 Năm
.schule
475,000 ₫
1 Năm
380,000 ₫
1 Năm
475,000 ₫
1 Năm
.gratis
998,400 ₫
1 Năm
998,400 ₫
1 Năm
998,400 ₫
1 Năm
.city
475,000 ₫
1 Năm
380,000 ₫
1 Năm
475,000 ₫
1 Năm
.reisen
475,000 ₫
1 Năm
380,000 ₫
1 Năm
475,000 ₫
1 Năm
.desi
475,000 ₫
1 Năm
380,000 ₫
1 Năm
475,000 ₫
1 Năm
.business
475,000 ₫
1 Năm
380,000 ₫
1 Năm
475,000 ₫
1 Năm
.rip
475,000 ₫
1 Năm
380,000 ₫
1 Năm
475,000 ₫
1 Năm
.football
475,000 ₫
1 Năm
380,000 ₫
1 Năm
475,000 ₫
1 Năm
.run
475,000 ₫
1 Năm
380,000 ₫
1 Năm
475,000 ₫
1 Năm
.wiki
565,000 ₫
1 Năm
452,000 ₫
1 Năm
565,000 ₫
1 Năm
.games
565,000 ₫
1 Năm
452,000 ₫
1 Năm
565,000 ₫
1 Năm
.ink
588,000 ₫
1 Năm
470,000 ₫
1 Năm
588,000 ₫
1 Năm
.country
588,000 ₫
1 Năm
470,000 ₫
1 Năm
588,000 ₫
1 Năm
.love
588,000 ₫
1 Năm
470,000 ₫
1 Năm
588,000 ₫
1 Năm
.cloud
610,000 ₫
1 Năm
488,000 ₫
1 Năm
610,000 ₫
1 Năm
.reviews
678,000 ₫
1 Năm
542,000 ₫
1 Năm
678,000 ₫
1 Năm
.dance
678,000 ₫
1 Năm
542,000 ₫
1 Năm
678,000 ₫
1 Năm
.band
678,000 ₫
1 Năm
542,000 ₫
1 Năm
678,000 ₫
1 Năm
.video
678,000 ₫
1 Năm
542,000 ₫
1 Năm
678,000 ₫
1 Năm
.news
678,000 ₫
1 Năm
542,000 ₫
1 Năm
678,000 ₫
1 Năm
.live
678,000 ₫
1 Năm
542,000 ₫
1 Năm
678,000 ₫
1 Năm
.family
678,000 ₫
1 Năm
542,000 ₫
1 Năm
678,000 ₫
1 Năm
.bz
700,000 ₫
1 Năm
560,000 ₫
1 Năm
700,000 ₫
1 Năm
.bargains
N/A
N/A
N/A
.vacations
N/A
N/A
N/A
.works
N/A
N/A
N/A
.guru
N/A
N/A
N/A
.coffee
723,000 ₫
1 Năm
579,000 ₫
1 Năm
723,000 ₫
1 Năm
.cash
723,000 ₫
1 Năm
579,000 ₫
1 Năm
723,000 ₫
1 Năm
.digital
723,000 ₫
1 Năm
579,000 ₫
1 Năm
723,000 ₫
1 Năm
.beer
723,000 ₫
1 Năm
579,000 ₫
1 Năm
723,000 ₫
1 Năm
.associates
723,000 ₫
1 Năm
579,000 ₫
1 Năm
723,000 ₫
1 Năm
.media
723,000 ₫
1 Năm
579,000 ₫
1 Năm
723,000 ₫
1 Năm
.rest
735,000 ₫
1 Năm
588,000 ₫
1 Năm
735,000 ₫
1 Năm
.mom
319,000 ₫
1 Năm
597,000 ₫
1 Năm
746,000 ₫
1 Năm
.cheap
775,000 ₫
1 Năm
620,000 ₫
1 Năm
775,000 ₫
1 Năm
.boutique
775,000 ₫
1 Năm
620,000 ₫
1 Năm
775,000 ₫
1 Năm
.farm
775,000 ₫
1 Năm
620,000 ₫
1 Năm
775,000 ₫
1 Năm
.services
775,000 ₫
1 Năm
620,000 ₫
1 Năm
775,000 ₫
1 Năm
.vision
775,000 ₫
1 Năm
620,000 ₫
1 Năm
775,000 ₫
1 Năm
.fish
775,000 ₫
1 Năm
620,000 ₫
1 Năm
775,000 ₫
1 Năm
.tools
775,000 ₫
1 Năm
620,000 ₫
1 Năm
775,000 ₫
1 Năm
.parts
775,000 ₫
1 Năm
620,000 ₫
1 Năm
775,000 ₫
1 Năm
.industries
775,000 ₫
1 Năm
620,000 ₫
1 Năm
775,000 ₫
1 Năm
.pub
775,000 ₫
1 Năm
620,000 ₫
1 Năm
775,000 ₫
1 Năm
.community
775,000 ₫
1 Năm
620,000 ₫
1 Năm
775,000 ₫
1 Năm
.catering
775,000 ₫
1 Năm
620,000 ₫
1 Năm
775,000 ₫
1 Năm
.cards
775,000 ₫
1 Năm
620,000 ₫
1 Năm
775,000 ₫
1 Năm
.marketing
775,000 ₫
1 Năm
620,000 ₫
1 Năm
775,000 ₫
1 Năm
.events
775,000 ₫
1 Năm
620,000 ₫
1 Năm
775,000 ₫
1 Năm
.productions
775,000 ₫
1 Năm
620,000 ₫
1 Năm
775,000 ₫
1 Năm
.democrat
775,000 ₫
1 Năm
620,000 ₫
1 Năm
775,000 ₫
1 Năm
.foundation
775,000 ₫
1 Năm
620,000 ₫
1 Năm
775,000 ₫
1 Năm
.properties
775,000 ₫
1 Năm
620,000 ₫
1 Năm
775,000 ₫
1 Năm
.social
775,000 ₫
1 Năm
620,000 ₫
1 Năm
775,000 ₫
1 Năm
.rentals
775,000 ₫
1 Năm
620,000 ₫
1 Năm
775,000 ₫
1 Năm
.immobilien
775,000 ₫
1 Năm
620,000 ₫
1 Năm
775,000 ₫
1 Năm
.watch
775,000 ₫
1 Năm
620,000 ₫
1 Năm
775,000 ₫
1 Năm
.cool
775,000 ₫
1 Năm
620,000 ₫
1 Năm
775,000 ₫
1 Năm
.repair
775,000 ₫
1 Năm
620,000 ₫
1 Năm
775,000 ₫
1 Năm
.florist
775,000 ₫
1 Năm
620,000 ₫
1 Năm
775,000 ₫
1 Năm
.house
775,000 ₫
1 Năm
620,000 ₫
1 Năm
775,000 ₫
1 Năm
.exchange
775,000 ₫
1 Năm
620,000 ₫
1 Năm
775,000 ₫
1 Năm
.gripe
775,000 ₫
1 Năm
620,000 ₫
1 Năm
775,000 ₫
1 Năm
.moda
775,000 ₫
1 Năm
620,000 ₫
1 Năm
775,000 ₫
1 Năm
.discount
775,000 ₫
1 Năm
620,000 ₫
1 Năm
775,000 ₫
1 Năm
.fitness
775,000 ₫
1 Năm
620,000 ₫
1 Năm
775,000 ₫
1 Năm
.church
775,000 ₫
1 Năm
620,000 ₫
1 Năm
775,000 ₫
1 Năm
.life
775,000 ₫
1 Năm
620,000 ₫
1 Năm
775,000 ₫
1 Năm
.guide
775,000 ₫
1 Năm
620,000 ₫
1 Năm
775,000 ₫
1 Năm
.surf
775,000 ₫
1 Năm
620,000 ₫
1 Năm
775,000 ₫
1 Năm
.direct
775,000 ₫
1 Năm
620,000 ₫
1 Năm
775,000 ₫
1 Năm
.place
775,000 ₫
1 Năm
620,000 ₫
1 Năm
775,000 ₫
1 Năm
.deals
775,000 ₫
1 Năm
620,000 ₫
1 Năm
775,000 ₫
1 Năm
.kaufen
775,000 ₫
1 Năm
620,000 ₫
1 Năm
775,000 ₫
1 Năm
.consulting
775,000 ₫
1 Năm
620,000 ₫
1 Năm
775,000 ₫
1 Năm
.town
775,000 ₫
1 Năm
620,000 ₫
1 Năm
775,000 ₫
1 Năm
.nyc
775,000 ₫
1 Năm
620,000 ₫
1 Năm
775,000 ₫
1 Năm
.fail
775,000 ₫
1 Năm
620,000 ₫
1 Năm
775,000 ₫
1 Năm
.limited
775,000 ₫
1 Năm
620,000 ₫
1 Năm
775,000 ₫
1 Năm
.wtf
775,000 ₫
1 Năm
620,000 ₫
1 Năm
775,000 ₫
1 Năm
.care
775,000 ₫
1 Năm
620,000 ₫
1 Năm
775,000 ₫
1 Năm
.cooking
775,000 ₫
1 Năm
620,000 ₫
1 Năm
775,000 ₫
1 Năm
.fishing
775,000 ₫
1 Năm
620,000 ₫
1 Năm
775,000 ₫
1 Năm
.horse
775,000 ₫
1 Năm
620,000 ₫
1 Năm
775,000 ₫
1 Năm
.rodeo
775,000 ₫
1 Năm
620,000 ₫
1 Năm
775,000 ₫
1 Năm
.vodka
775,000 ₫
1 Năm
620,000 ₫
1 Năm
775,000 ₫
1 Năm
.republican
775,000 ₫
1 Năm
620,000 ₫
1 Năm
775,000 ₫
1 Năm
.vet
775,000 ₫
1 Năm
620,000 ₫
1 Năm
775,000 ₫
1 Năm
.soy
775,000 ₫
1 Năm
620,000 ₫
1 Năm
775,000 ₫
1 Năm
.world
775,000 ₫
1 Năm
620,000 ₫
1 Năm
775,000 ₫
1 Năm
.how
775,000 ₫
1 Năm
620,000 ₫
1 Năm
775,000 ₫
1 Năm
.gifts
775,000 ₫
1 Năm
620,000 ₫
1 Năm
775,000 ₫
1 Năm
.sarl
775,000 ₫
1 Năm
620,000 ₫
1 Năm
775,000 ₫
1 Năm
.market
775,000 ₫
1 Năm
620,000 ₫
1 Năm
775,000 ₫
1 Năm
.engineer
775,000 ₫
1 Năm
620,000 ₫
1 Năm
775,000 ₫
1 Năm
.casa
775,000 ₫
1 Năm
620,000 ₫
1 Năm
775,000 ₫
1 Năm
.yoga
775,000 ₫
1 Năm
620,000 ₫
1 Năm
775,000 ₫
1 Năm
.immo
775,000 ₫
1 Năm
620,000 ₫
1 Năm
775,000 ₫
1 Năm
.auction
775,000 ₫
1 Năm
620,000 ₫
1 Năm
775,000 ₫
1 Năm
.software
775,000 ₫
1 Năm
620,000 ₫
1 Năm
775,000 ₫
1 Năm
.rehab
775,000 ₫
1 Năm
620,000 ₫
1 Năm
775,000 ₫
1 Năm
.gives
775,000 ₫
1 Năm
620,000 ₫
1 Năm
775,000 ₫
1 Năm
.forsale
775,000 ₫
1 Năm
620,000 ₫
1 Năm
775,000 ₫
1 Năm
.money
775,000 ₫
1 Năm
620,000 ₫
1 Năm
775,000 ₫
1 Năm
.chat
775,000 ₫
1 Năm
620,000 ₫
1 Năm
775,000 ₫
1 Năm
.style
775,000 ₫
1 Năm
620,000 ₫
1 Năm
775,000 ₫
1 Năm
.school
775,000 ₫
1 Năm
620,000 ₫
1 Năm
775,000 ₫
1 Năm
.wedding
775,000 ₫
1 Năm
620,000 ₫
1 Năm
775,000 ₫
1 Năm
.fashion
775,000 ₫
1 Năm
620,000 ₫
1 Năm
775,000 ₫
1 Năm
.garden
775,000 ₫
1 Năm
620,000 ₫
1 Năm
775,000 ₫
1 Năm
.fit
775,000 ₫
1 Năm
620,000 ₫
1 Năm
775,000 ₫
1 Năm
.plus
775,000 ₫
1 Năm
620,000 ₫
1 Năm
775,000 ₫
1 Năm
.sale
775,000 ₫
1 Năm
620,000 ₫
1 Năm
775,000 ₫
1 Năm
.army
775,000 ₫
1 Năm
620,000 ₫
1 Năm
775,000 ₫
1 Năm
.navy
775,000 ₫
1 Năm
620,000 ₫
1 Năm
775,000 ₫
1 Năm
.airforce
775,000 ₫
1 Năm
620,000 ₫
1 Năm
775,000 ₫
1 Năm
.express
775,000 ₫
1 Năm
620,000 ₫
1 Năm
775,000 ₫
1 Năm
.cafe
775,000 ₫
1 Năm
620,000 ₫
1 Năm
775,000 ₫
1 Năm
.team
775,000 ₫
1 Năm
620,000 ₫
1 Năm
775,000 ₫
1 Năm
.show
775,000 ₫
1 Năm
620,000 ₫
1 Năm
775,000 ₫
1 Năm
.buzz
870,000 ₫
1 Năm
696,000 ₫
1 Năm
870,000 ₫
1 Năm
.kiwi
870,000 ₫
1 Năm
696,000 ₫
1 Năm
870,000 ₫
1 Năm
.christmas
379,000 ₫
1 Năm
723,000 ₫
1 Năm
904,000 ₫
1 Năm
.menu
945,000 ₫
1 Năm
756,000 ₫
1 Năm
945,000 ₫
1 Năm
.actor
945,000 ₫
1 Năm
756,000 ₫
1 Năm
945,000 ₫
1 Năm
.haus
945,000 ₫
1 Năm
756,000 ₫
1 Năm
945,000 ₫
1 Năm
.design
951,000 ₫
1 Năm
1,107,000 ₫
1 Năm
1,107,000 ₫
1 Năm
.quebec
983,000 ₫
1 Năm
786,000 ₫
1 Năm
983,000 ₫
1 Năm
.attorney
983,000 ₫
1 Năm
786,000 ₫
1 Năm
983,000 ₫
1 Năm
.lawyer
983,000 ₫
1 Năm
786,000 ₫
1 Năm
983,000 ₫
1 Năm
.dentist
983,000 ₫
1 Năm
786,000 ₫
1 Năm
983,000 ₫
1 Năm
.irish
983,000 ₫
1 Năm
786,000 ₫
1 Năm
983,000 ₫
1 Năm
.cleaning
1,153,000 ₫
1 Năm
922,000 ₫
1 Năm
1,153,000 ₫
1 Năm
.camp
1,153,000 ₫
1 Năm
922,000 ₫
1 Năm
1,153,000 ₫
1 Năm
.glass
1,153,000 ₫
1 Năm
922,000 ₫
1 Năm
1,153,000 ₫
1 Năm
.solar
1,153,000 ₫
1 Năm
922,000 ₫
1 Năm
1,153,000 ₫
1 Năm
.toys
1,153,000 ₫
1 Năm
922,000 ₫
1 Năm
1,153,000 ₫
1 Năm
.dog
1,153,000 ₫
1 Năm
922,000 ₫
1 Năm
1,153,000 ₫
1 Năm
.mortgage
1,153,000 ₫
1 Năm
922,000 ₫
1 Năm
1,153,000 ₫
1 Năm
.degree
1,153,000 ₫
1 Năm
922,000 ₫
1 Năm
1,153,000 ₫
1 Năm
.wine
1,153,000 ₫
1 Năm
922,000 ₫
1 Năm
1,153,000 ₫
1 Năm
.vin
1,153,000 ₫
1 Năm
922,000 ₫
1 Năm
1,153,000 ₫
1 Năm
.salon
1,153,000 ₫
1 Năm
922,000 ₫
1 Năm
1,153,000 ₫
1 Năm
.net.tw
1,175,000 ₫
1 Năm
940,000 ₫
1 Năm
1,175,000 ₫
1 Năm
.org.tw
1,175,000 ₫
1 Năm
940,000 ₫
1 Năm
1,175,000 ₫
1 Năm
.viajes
1,198,000 ₫
1 Năm
958,000 ₫
1 Năm
1,198,000 ₫
1 Năm
.limo
1,198,000 ₫
1 Năm
958,000 ₫
1 Năm
1,198,000 ₫
1 Năm
.codes
1,198,000 ₫
1 Năm
958,000 ₫
1 Năm
1,198,000 ₫
1 Năm
.partners
1,198,000 ₫
1 Năm
958,000 ₫
1 Năm
1,198,000 ₫
1 Năm
.holiday
1,198,000 ₫
1 Năm
958,000 ₫
1 Năm
1,198,000 ₫
1 Năm
.condos
1,198,000 ₫
1 Năm
958,000 ₫
1 Năm
1,198,000 ₫
1 Năm
.maison
1,198,000 ₫
1 Năm
958,000 ₫
1 Năm
1,198,000 ₫
1 Năm
.tienda
1,198,000 ₫
1 Năm
958,000 ₫
1 Năm
1,198,000 ₫
1 Năm
.flights
1,198,000 ₫
1 Năm
958,000 ₫
1 Năm
1,198,000 ₫
1 Năm
.cruises
1,198,000 ₫
1 Năm
958,000 ₫
1 Năm
1,198,000 ₫
1 Năm
.villas
1,198,000 ₫
1 Năm
958,000 ₫
1 Năm
1,198,000 ₫
1 Năm
.expert
1,198,000 ₫
1 Năm
958,000 ₫
1 Năm
1,198,000 ₫
1 Năm
.holdings
1,198,000 ₫
1 Năm
958,000 ₫
1 Năm
1,198,000 ₫
1 Năm
.ventures
N/A
0 ₫
1 Năm
0 ₫
1 Năm
.diamonds
1,198,000 ₫
1 Năm
958,000 ₫
1 Năm
1,198,000 ₫
1 Năm
.voyage
1,198,000 ₫
1 Năm
958,000 ₫
1 Năm
1,198,000 ₫
1 Năm
.recipes
1,198,000 ₫
1 Năm
958,000 ₫
1 Năm
1,198,000 ₫
1 Năm
.careers
1,198,000 ₫
1 Năm
958,000 ₫
1 Năm
1,198,000 ₫
1 Năm
.dating
1,198,000 ₫
1 Năm
958,000 ₫
1 Năm
1,198,000 ₫
1 Năm
.capital
1,198,000 ₫
1 Năm
958,000 ₫
1 Năm
1,198,000 ₫
1 Năm
.engineering
1,198,000 ₫
1 Năm
958,000 ₫
1 Năm
1,198,000 ₫
1 Năm
.tax
1,198,000 ₫
1 Năm
958,000 ₫
1 Năm
1,198,000 ₫
1 Năm
.fund
1,198,000 ₫
1 Năm
958,000 ₫
1 Năm
1,198,000 ₫
1 Năm
.furniture
1,198,000 ₫
1 Năm
958,000 ₫
1 Năm
1,198,000 ₫
1 Năm
.claims
1,198,000 ₫
1 Năm
958,000 ₫
1 Năm
1,198,000 ₫
1 Năm
.university
165,000 ₫
1 Năm
650,000 ₫
1 Năm
650,000 ₫
1 Năm
.sg
1,770,000 ₫
1 Năm
1,770,000 ₫
1 Năm
1,770,000 ₫
1 Năm
.com.sg
1,770,000 ₫
1 Năm
1,770,000 ₫
1 Năm
1,770,000 ₫
1 Năm

Vui lòng chọn một danh mục phía trên.

Đăng ký thêm Hosting

Hãy chọn một gói dịch vụ Hosting

Nếu tên miền của bạn chưa có Hosting thì
gợi ý này sẽ giúp bạn chọn được gói Hosting
phù hợp nhất với nhu cầu của bạn

Đăng ký ngay

Transfer tên miền

Chuyển ngay bây giờ và
được gia hạn thêm 1 năm!*

Chuyển tên miền

* Lưu ý: Chuyển tiền miền không áp dụng đối với tên miền đăng ký mới hoặc mới gia hạn dưới 60 ngày.