ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN

Để đăng ký tên miền mới, quý khách vui lòng nhập vào ô bên dưới và tìm kiếm.

BẢNG GIÁ TÊN MIỀN

Tên miền
Đăng ký mới
Chuyển tên miền
Gia hạn
.vn
790,000 VNĐ
1 Năm
N/A
480,000 VNĐ
1 Năm
.com
299,000 VNĐ
1 Năm
299,000 VNĐ
1 Năm
299,000 VNĐ
1 Năm
.info
129,000 VNĐ
1 Năm
405,000 VNĐ
1 Năm
405,000 VNĐ
1 Năm
.net
324,000 VNĐ
1 Năm
324,000 VNĐ
1 Năm
324,000 VNĐ
1 Năm
.org
340,000 VNĐ
1 Năm
340,000 VNĐ
1 Năm
340,000 VNĐ
1 Năm
.biz
410,000 VNĐ
1 Năm
410,000 VNĐ
1 Năm
3,410,000 VNĐ
1 Năm
.us
524,000 VNĐ
1 Năm
524,000 VNĐ
1 Năm
524,000 VNĐ
1 Năm
.com.vn
690,000 VNĐ
1 Năm
N/A
380,000 VNĐ
1 Năm
.net.vn
710,000 VNĐ
1 Năm
N/A
380,000 VNĐ
1 Năm
.biz.vn
710,000 VNĐ
1 Năm
N/A
380,000 VNĐ
1 Năm
.asia
350,000 VNĐ
1 Năm
350,000 VNĐ
1 Năm
350,000 VNĐ
1 Năm
.me
610,000 VNĐ
1 Năm
488,000 VNĐ
1 Năm
610,000 VNĐ
1 Năm
.name.vn
75,000 VNĐ
1 Năm
N/A
45,000 VNĐ
1 Năm
.org.vn
530,000 VNĐ
1 Năm
N/A
280,000 VNĐ
1 Năm
.edu.vn
530,000 VNĐ
1 Năm
340,000 VNĐ
2 Năm
280,000 VNĐ
1 Năm
.gov.vn
530,000 VNĐ
1 Năm
N/A
280,000 VNĐ
1 Năm
.pro.vn
530,000 VNĐ
1 Năm
N/A
280,000 VNĐ
1 Năm
.int.vn
400,000 VNĐ
1 Năm
N/A
200,000 VNĐ
1 Năm
.ac.vn
400,000 VNĐ
1 Năm
N/A
200,000 VNĐ
1 Năm
.health.vn
400,000 VNĐ
1 Năm
N/A
200,000 VNĐ
1 Năm
.info.vn
400,000 VNĐ
1 Năm
N/A
200,000 VNĐ
1 Năm
.co.in
240,000 VNĐ
1 Năm
192,000 VNĐ
1 Năm
240,000 VNĐ
1 Năm
.net.in
240,000 VNĐ
1 Năm
192,000 VNĐ
1 Năm
240,000 VNĐ
1 Năm
.org.in
240,000 VNĐ
1 Năm
192,000 VNĐ
1 Năm
240,000 VNĐ
1 Năm
.firm.in
240,000 VNĐ
1 Năm
192,000 VNĐ
1 Năm
240,000 VNĐ
1 Năm
.gen.in
240,000 VNĐ
1 Năm
192,000 VNĐ
1 Năm
240,000 VNĐ
1 Năm
.ind.in
240,000 VNĐ
1 Năm
192,000 VNĐ
1 Năm
240,000 VNĐ
1 Năm
.cc
300,000 VNĐ
1 Năm
300,000 VNĐ
1 Năm
300,000 VNĐ
1 Năm
.ws
847,000 VNĐ
1 Năm
847,000 VNĐ
1 Năm
847,000 VNĐ
1 Năm
.tv
735,000 VNĐ
1 Năm
588,000 VNĐ
1 Năm
735,000 VNĐ
1 Năm
.mobi
475,000 VNĐ
1 Năm
380,000 VNĐ
1 Năm
475,000 VNĐ
1 Năm
.eu
374,000 VNĐ
1 Năm
374,000 VNĐ
1 Năm
374,000 VNĐ
1 Năm
.tel
384,000 VNĐ
1 Năm
307,000 VNĐ
1 Năm
384,000 VNĐ
1 Năm
.co
588,000 VNĐ
1 Năm
470,000 VNĐ
1 Năm
588,000 VNĐ
1 Năm
.com.co
249,000 VNĐ
1 Năm
199,000 VNĐ
1 Năm
249,000 VNĐ
1 Năm
.net.co
450,000 VNĐ
1 Năm
360,000 VNĐ
1 Năm
450,000 VNĐ
1 Năm
.nom.co
475,000 VNĐ
1 Năm
380,000 VNĐ
1 Năm
475,000 VNĐ
1 Năm
.in
470,000 VNĐ
1 Năm
376,000 VNĐ
1 Năm
470,000 VNĐ
1 Năm
.co.uk
556,000 VNĐ
2 Năm
223,000 VNĐ
2 Năm
556,000 VNĐ
2 Năm
.org.uk
360,000 VNĐ
1 Năm
288,000 VNĐ
1 Năm
360,000 VNĐ
1 Năm
.ltd.uk
360,000 VNĐ
1 Năm
288,000 VNĐ
1 Năm
360,000 VNĐ
1 Năm
.plc.uk
360,000 VNĐ
1 Năm
288,000 VNĐ
1 Năm
360,000 VNĐ
1 Năm
.me.uk
360,000 VNĐ
1 Năm
288,000 VNĐ
1 Năm
360,000 VNĐ
1 Năm
.com.tw
1,175,000 VNĐ
1 Năm
940,000 VNĐ
1 Năm
1,175,000 VNĐ
1 Năm
.tw
1,175,000 VNĐ
1 Năm
940,000 VNĐ
1 Năm
1,175,000 VNĐ
1 Năm
.name
487,000 VNĐ
1 Năm
487,000 VNĐ
1 Năm
487,000 VNĐ
1 Năm
.jp
2,340,000 VNĐ
1 Năm
1,872,000 VNĐ
1 Năm
2,340,000 VNĐ
1 Năm
.photography
475,000 VNĐ
1 Năm
380,000 VNĐ
1 Năm
475,000 VNĐ
1 Năm
.technology
475,000 VNĐ
1 Năm
380,000 VNĐ
1 Năm
475,000 VNĐ
1 Năm
.photos
633,000 VNĐ
1 Năm
506,000 VNĐ
1 Năm
633,000 VNĐ
1 Năm
.equipment
475,000 VNĐ
1 Năm
380,000 VNĐ
1 Năm
475,000 VNĐ
1 Năm
.gallery
475,000 VNĐ
1 Năm
380,000 VNĐ
1 Năm
475,000 VNĐ
1 Năm
.graphics
475,000 VNĐ
1 Năm
380,000 VNĐ
1 Năm
475,000 VNĐ
1 Năm
.lighting
475,000 VNĐ
1 Năm
380,000 VNĐ
1 Năm
475,000 VNĐ
1 Năm
.directory
475,000 VNĐ
1 Năm
380,000 VNĐ
1 Năm
475,000 VNĐ
1 Năm
.today
475,000 VNĐ
1 Năm
380,000 VNĐ
1 Năm
475,000 VNĐ
1 Năm
.tips
475,000 VNĐ
1 Năm
380,000 VNĐ
1 Năm
475,000 VNĐ
1 Năm
.company
475,000 VNĐ
1 Năm
380,000 VNĐ
1 Năm
475,000 VNĐ
1 Năm
.systems
475,000 VNĐ
1 Năm
380,000 VNĐ
1 Năm
475,000 VNĐ
1 Năm
.management
475,000 VNĐ
1 Năm
380,000 VNĐ
1 Năm
475,000 VNĐ
1 Năm
.center
475,000 VNĐ
1 Năm
380,000 VNĐ
1 Năm
475,000 VNĐ
1 Năm
.support
475,000 VNĐ
1 Năm
380,000 VNĐ
1 Năm
475,000 VNĐ
1 Năm
.email
475,000 VNĐ
1 Năm
380,000 VNĐ
1 Năm
475,000 VNĐ
1 Năm
.solutions
475,000 VNĐ
1 Năm
380,000 VNĐ
1 Năm
475,000 VNĐ
1 Năm
.land
723,000 VNĐ
1 Năm
579,000 VNĐ
1 Năm
723,000 VNĐ
1 Năm
.bike
723,000 VNĐ
1 Năm
579,000 VNĐ
1 Năm
723,000 VNĐ
1 Năm
.clothing
723,000 VNĐ
1 Năm
579,000 VNĐ
1 Năm
723,000 VNĐ
1 Năm
.plumbing
1,153,000 VNĐ
1 Năm
922,000 VNĐ
1 Năm
1,153,000 VNĐ
1 Năm
.singles
723,000 VNĐ
1 Năm
579,000 VNĐ
1 Năm
723,000 VNĐ
1 Năm
.camera
1,153,000 VNĐ
1 Năm
922,000 VNĐ
1 Năm
1,153,000 VNĐ
1 Năm
.estate
723,000 VNĐ
1 Năm
579,000 VNĐ
1 Năm
723,000 VNĐ
1 Năm
.construction
723,000 VNĐ
1 Năm
579,000 VNĐ
1 Năm
723,000 VNĐ
1 Năm
.kitchen
1,153,000 VNĐ
1 Năm
922,000 VNĐ
1 Năm
1,153,000 VNĐ
1 Năm
.tattoo
881,000 VNĐ
1 Năm
705,000 VNĐ
1 Năm
881,000 VNĐ
1 Năm
.enterprises
723,000 VNĐ
1 Năm
579,000 VNĐ
1 Năm
723,000 VNĐ
1 Năm
.shoes
1,153,000 VNĐ
1 Năm
922,000 VNĐ
1 Năm
1,153,000 VNĐ
1 Năm
.sexy
319,000 VNĐ
1 Năm
597,000 VNĐ
1 Năm
746,000 VNĐ
1 Năm
.domains
723,000 VNĐ
1 Năm
579,000 VNĐ
1 Năm
723,000 VNĐ
1 Năm
.academy
723,000 VNĐ
1 Năm
579,000 VNĐ
1 Năm
723,000 VNĐ
1 Năm
.computer
723,000 VNĐ
1 Năm
579,000 VNĐ
1 Năm
723,000 VNĐ
1 Năm
.training
723,000 VNĐ
1 Năm
579,000 VNĐ
1 Năm
723,000 VNĐ
1 Năm
.builders
723,000 VNĐ
1 Năm
579,000 VNĐ
1 Năm
723,000 VNĐ
1 Năm
.shop

Năm
N/A
N/A
.zone
775,000 VNĐ
1 Năm
620,000 VNĐ
1 Năm
775,000 VNĐ
1 Năm
.link
250,000 VNĐ
1 Năm
250,000 VNĐ
1 Năm
250,000 VNĐ
1 Năm
.online sale!
811,000 VNĐ
1 Năm
811,000 VNĐ
1 Năm
811,000 VNĐ
1 Năm
.xyz sale!
79,000 VNĐ
1 Năm
254,000 VNĐ
1 Năm
254,000 VNĐ
1 Năm
.top sale!
89,000 VNĐ
1 Năm
275,000 VNĐ
1 Năm
275,000 VNĐ
1 Năm
.fun
75,900 VNĐ
1 Năm
362,000 VNĐ
1 Năm
380,000 VNĐ
1 Năm
.click
97,900 VNĐ
1 Năm
181,000 VNĐ
1 Năm
190,000 VNĐ
1 Năm
.site
649,000 VNĐ
1 Năm
649,000 VNĐ
1 Năm
649,000 VNĐ
1 Năm
.host
2,123,000 VNĐ
1 Năm
2,123,000 VNĐ
1 Năm
2,123,000 VNĐ
1 Năm
.press
1,617,000 VNĐ
1 Năm
1,617,000 VNĐ
1 Năm
1,617,000 VNĐ
1 Năm
.store
1,299,000 VNĐ
1 Năm
1,299,000 VNĐ
1 Năm
1,299,000 VNĐ
1 Năm
.tech
490,000 VNĐ
1 Năm
490,000 VNĐ
1 Năm
490,000 VNĐ
1 Năm
.club
335,000 VNĐ
1 Năm
335,000 VNĐ
1 Năm
335,000 VNĐ
1 Năm
.space
39,000 VNĐ
1 Năm
163,000 VNĐ
1 Năm
203,000 VNĐ
1 Năm
.website
39,000 VNĐ
1 Năm
362,000 VNĐ
1 Năm
452,000 VNĐ
1 Năm
.vip
1,028,000 VNĐ
1 Năm
823,000 VNĐ
1 Năm
1,028,000 VNĐ
1 Năm
.photo
249,000 VNĐ
1 Năm
470,000 VNĐ
1 Năm
588,000 VNĐ
1 Năm
.pics
249,000 VNĐ
1 Năm
470,000 VNĐ
1 Năm
588,000 VNĐ
1 Năm
.lol
249,000 VNĐ
1 Năm
470,000 VNĐ
1 Năm
588,000 VNĐ
1 Năm
.help
249,000 VNĐ
1 Năm
470,000 VNĐ
1 Năm
588,000 VNĐ
1 Năm
.webcam
407,000 VNĐ
1 Năm
325,000 VNĐ
1 Năm
407,000 VNĐ
1 Năm
.trade
407,000 VNĐ
1 Năm
325,000 VNĐ
1 Năm
407,000 VNĐ
1 Năm
.bid
407,000 VNĐ
1 Năm
325,000 VNĐ
1 Năm
407,000 VNĐ
1 Năm
.party
407,000 VNĐ
1 Năm
325,000 VNĐ
1 Năm
407,000 VNĐ
1 Năm
.science
407,000 VNĐ
1 Năm
325,000 VNĐ
1 Năm
407,000 VNĐ
1 Năm
.date
407,000 VNĐ
1 Năm
325,000 VNĐ
1 Năm
407,000 VNĐ
1 Năm
.faith
407,000 VNĐ
1 Năm
325,000 VNĐ
1 Năm
407,000 VNĐ
1 Năm
.review
407,000 VNĐ
1 Năm
325,000 VNĐ
1 Năm
407,000 VNĐ
1 Năm
.download
407,000 VNĐ
1 Năm
325,000 VNĐ
1 Năm
407,000 VNĐ
1 Năm
.loan
407,000 VNĐ
1 Năm
325,000 VNĐ
1 Năm
407,000 VNĐ
1 Năm
.racing
407,000 VNĐ
1 Năm
325,000 VNĐ
1 Năm
407,000 VNĐ
1 Năm
.win
407,000 VNĐ
1 Năm
325,000 VNĐ
1 Năm
407,000 VNĐ
1 Năm
.cricket
407,000 VNĐ
1 Năm
325,000 VNĐ
1 Năm
407,000 VNĐ
1 Năm
.men
407,000 VNĐ
1 Năm
325,000 VNĐ
1 Năm
407,000 VNĐ
1 Năm
.stream
407,000 VNĐ
1 Năm
325,000 VNĐ
1 Năm
407,000 VNĐ
1 Năm
.gift
169,000 VNĐ
1 Năm
325,000 VNĐ
1 Năm
407,000 VNĐ
1 Năm
.feedback
8,814,000 VNĐ
1 Năm
7,051,000 VNĐ
1 Năm
8,814,000 VNĐ
1 Năm
.work
170,000 VNĐ
1 Năm
136,000 VNĐ
1 Năm
170,000 VNĐ
1 Năm
.art
271,000 VNĐ
1 Năm
217,000 VNĐ
1 Năm
271,000 VNĐ
1 Năm
.realty
271,000 VNĐ
1 Năm
217,000 VNĐ
1 Năm
271,000 VNĐ
1 Năm
.futbol
294,000 VNĐ
1 Năm
235,000 VNĐ
1 Năm
294,000 VNĐ
1 Năm
.pictures
294,000 VNĐ
1 Năm
235,000 VNĐ
1 Năm
294,000 VNĐ
1 Năm
.rocks
294,000 VNĐ
1 Năm
235,000 VNĐ
1 Năm
294,000 VNĐ
1 Năm
.pw
339,000 VNĐ
1 Năm
271,000 VNĐ
1 Năm
339,000 VNĐ
1 Năm
.pro
129,000 VNĐ
1 Năm
307,000 VNĐ
1 Năm
384,000 VNĐ
1 Năm
.nagoya
407,000 VNĐ
1 Năm
325,000 VNĐ
1 Năm
407,000 VNĐ
1 Năm
.tokyo
407,000 VNĐ
1 Năm
325,000 VNĐ
1 Năm
407,000 VNĐ
1 Năm
.yokohama
407,000 VNĐ
1 Năm
325,000 VNĐ
1 Năm
407,000 VNĐ
1 Năm
.cymru
407,000 VNĐ
1 Năm
325,000 VNĐ
1 Năm
407,000 VNĐ
1 Năm
.wales
407,000 VNĐ
1 Năm
325,000 VNĐ
1 Năm
407,000 VNĐ
1 Năm
.pink
441,000 VNĐ
1 Năm
353,000 VNĐ
1 Năm
441,000 VNĐ
1 Năm
.blue
441,000 VNĐ
1 Năm
353,000 VNĐ
1 Năm
441,000 VNĐ
1 Năm
.red
441,000 VNĐ
1 Năm
353,000 VNĐ
1 Năm
441,000 VNĐ
1 Năm
.de
441,000 VNĐ
1 Năm
353,000 VNĐ
1 Năm
441,000 VNĐ
1 Năm
.network
441,000 VNĐ
1 Năm
353,000 VNĐ
1 Năm
441,000 VNĐ
1 Năm
.group
452,000 VNĐ
1 Năm
362,000 VNĐ
1 Năm
452,000 VNĐ
1 Năm
.agency
475,000 VNĐ
1 Năm
380,000 VNĐ
1 Năm
475,000 VNĐ
1 Năm
.report
475,000 VNĐ
1 Năm
380,000 VNĐ
1 Năm
475,000 VNĐ
1 Năm
.supply
475,000 VNĐ
1 Năm
380,000 VNĐ
1 Năm
475,000 VNĐ
1 Năm
.supplies
475,000 VNĐ
1 Năm
380,000 VNĐ
1 Năm
475,000 VNĐ
1 Năm
.exposed
475,000 VNĐ
1 Năm
380,000 VNĐ
1 Năm
475,000 VNĐ
1 Năm
.ninja
475,000 VNĐ
1 Năm
380,000 VNĐ
1 Năm
475,000 VNĐ
1 Năm
.education
475,000 VNĐ
1 Năm
380,000 VNĐ
1 Năm
475,000 VNĐ
1 Năm
.institute
475,000 VNĐ
1 Năm
380,000 VNĐ
1 Năm
475,000 VNĐ
1 Năm
.international
475,000 VNĐ
1 Năm
380,000 VNĐ
1 Năm
475,000 VNĐ
1 Năm
.schule
475,000 VNĐ
1 Năm
380,000 VNĐ
1 Năm
475,000 VNĐ
1 Năm
.gratis
998,400 VNĐ
1 Năm
998,400 VNĐ
1 Năm
998,400 VNĐ
1 Năm
.city
475,000 VNĐ
1 Năm
380,000 VNĐ
1 Năm
475,000 VNĐ
1 Năm
.reisen
475,000 VNĐ
1 Năm
380,000 VNĐ
1 Năm
475,000 VNĐ
1 Năm
.desi
475,000 VNĐ
1 Năm
380,000 VNĐ
1 Năm
475,000 VNĐ
1 Năm
.business
475,000 VNĐ
1 Năm
380,000 VNĐ
1 Năm
475,000 VNĐ
1 Năm
.rip
475,000 VNĐ
1 Năm
380,000 VNĐ
1 Năm
475,000 VNĐ
1 Năm
.football
475,000 VNĐ
1 Năm
380,000 VNĐ
1 Năm
475,000 VNĐ
1 Năm
.run
475,000 VNĐ
1 Năm
380,000 VNĐ
1 Năm
475,000 VNĐ
1 Năm
.wiki
565,000 VNĐ
1 Năm
452,000 VNĐ
1 Năm
565,000 VNĐ
1 Năm
.games
565,000 VNĐ
1 Năm
452,000 VNĐ
1 Năm
565,000 VNĐ
1 Năm
.ink
588,000 VNĐ
1 Năm
470,000 VNĐ
1 Năm
588,000 VNĐ
1 Năm
.country
588,000 VNĐ
1 Năm
470,000 VNĐ
1 Năm
588,000 VNĐ
1 Năm
.love
588,000 VNĐ
1 Năm
470,000 VNĐ
1 Năm
588,000 VNĐ
1 Năm
.cloud
610,000 VNĐ
1 Năm
488,000 VNĐ
1 Năm
610,000 VNĐ
1 Năm
.reviews
678,000 VNĐ
1 Năm
542,000 VNĐ
1 Năm
678,000 VNĐ
1 Năm
.dance
678,000 VNĐ
1 Năm
542,000 VNĐ
1 Năm
678,000 VNĐ
1 Năm
.band
678,000 VNĐ
1 Năm
542,000 VNĐ
1 Năm
678,000 VNĐ
1 Năm
.video
678,000 VNĐ
1 Năm
542,000 VNĐ
1 Năm
678,000 VNĐ
1 Năm
.news
678,000 VNĐ
1 Năm
542,000 VNĐ
1 Năm
678,000 VNĐ
1 Năm
.live
678,000 VNĐ
1 Năm
542,000 VNĐ
1 Năm
678,000 VNĐ
1 Năm
.family
678,000 VNĐ
1 Năm
542,000 VNĐ
1 Năm
678,000 VNĐ
1 Năm
.bz
700,000 VNĐ
1 Năm
560,000 VNĐ
1 Năm
700,000 VNĐ
1 Năm
.bargains

Năm
N/A
N/A
.vacations

Năm
N/A
N/A
.works

Năm
N/A
N/A
.guru

Năm
N/A
N/A
.coffee
723,000 VNĐ
1 Năm
579,000 VNĐ
1 Năm
723,000 VNĐ
1 Năm
.cash
723,000 VNĐ
1 Năm
579,000 VNĐ
1 Năm
723,000 VNĐ
1 Năm
.digital
723,000 VNĐ
1 Năm
579,000 VNĐ
1 Năm
723,000 VNĐ
1 Năm
.beer
723,000 VNĐ
1 Năm
579,000 VNĐ
1 Năm
723,000 VNĐ
1 Năm
.associates
723,000 VNĐ
1 Năm
579,000 VNĐ
1 Năm
723,000 VNĐ
1 Năm
.media
723,000 VNĐ
1 Năm
579,000 VNĐ
1 Năm
723,000 VNĐ
1 Năm
.rest
735,000 VNĐ
1 Năm
588,000 VNĐ
1 Năm
735,000 VNĐ
1 Năm
.mom
319,000 VNĐ
1 Năm
597,000 VNĐ
1 Năm
746,000 VNĐ
1 Năm
.cheap
775,000 VNĐ
1 Năm
620,000 VNĐ
1 Năm
775,000 VNĐ
1 Năm
.boutique
775,000 VNĐ
1 Năm
620,000 VNĐ
1 Năm
775,000 VNĐ
1 Năm
.farm
775,000 VNĐ
1 Năm
620,000 VNĐ
1 Năm
775,000 VNĐ
1 Năm
.services
775,000 VNĐ
1 Năm
620,000 VNĐ
1 Năm
775,000 VNĐ
1 Năm
.vision
775,000 VNĐ
1 Năm
620,000 VNĐ
1 Năm
775,000 VNĐ
1 Năm
.fish
775,000 VNĐ
1 Năm
620,000 VNĐ
1 Năm
775,000 VNĐ
1 Năm
.tools
775,000 VNĐ
1 Năm
620,000 VNĐ
1 Năm
775,000 VNĐ
1 Năm
.parts
775,000 VNĐ
1 Năm
620,000 VNĐ
1 Năm
775,000 VNĐ
1 Năm
.industries
775,000 VNĐ
1 Năm
620,000 VNĐ
1 Năm
775,000 VNĐ
1 Năm
.pub
775,000 VNĐ
1 Năm
620,000 VNĐ
1 Năm
775,000 VNĐ
1 Năm
.community
775,000 VNĐ
1 Năm
620,000 VNĐ
1 Năm
775,000 VNĐ
1 Năm
.catering
775,000 VNĐ
1 Năm
620,000 VNĐ
1 Năm
775,000 VNĐ
1 Năm
.cards
775,000 VNĐ
1 Năm
620,000 VNĐ
1 Năm
775,000 VNĐ
1 Năm
.marketing
775,000 VNĐ
1 Năm
620,000 VNĐ
1 Năm
775,000 VNĐ
1 Năm
.events
775,000 VNĐ
1 Năm
620,000 VNĐ
1 Năm
775,000 VNĐ
1 Năm
.productions
775,000 VNĐ
1 Năm
620,000 VNĐ
1 Năm
775,000 VNĐ
1 Năm
.democrat
775,000 VNĐ
1 Năm
620,000 VNĐ
1 Năm
775,000 VNĐ
1 Năm
.foundation
775,000 VNĐ
1 Năm
620,000 VNĐ
1 Năm
775,000 VNĐ
1 Năm
.properties
775,000 VNĐ
1 Năm
620,000 VNĐ
1 Năm
775,000 VNĐ
1 Năm
.social
775,000 VNĐ
1 Năm
620,000 VNĐ
1 Năm
775,000 VNĐ
1 Năm
.rentals
775,000 VNĐ
1 Năm
620,000 VNĐ
1 Năm
775,000 VNĐ
1 Năm
.immobilien
775,000 VNĐ
1 Năm
620,000 VNĐ
1 Năm
775,000 VNĐ
1 Năm
.watch
775,000 VNĐ
1 Năm
620,000 VNĐ
1 Năm
775,000 VNĐ
1 Năm
.cool
775,000 VNĐ
1 Năm
620,000 VNĐ
1 Năm
775,000 VNĐ
1 Năm
.repair
775,000 VNĐ
1 Năm
620,000 VNĐ
1 Năm
775,000 VNĐ
1 Năm
.florist
775,000 VNĐ
1 Năm
620,000 VNĐ
1 Năm
775,000 VNĐ
1 Năm
.house
775,000 VNĐ
1 Năm
620,000 VNĐ
1 Năm
775,000 VNĐ
1 Năm
.exchange
775,000 VNĐ
1 Năm
620,000 VNĐ
1 Năm
775,000 VNĐ
1 Năm
.gripe
775,000 VNĐ
1 Năm
620,000 VNĐ
1 Năm
775,000 VNĐ
1 Năm
.moda
775,000 VNĐ
1 Năm
620,000 VNĐ
1 Năm
775,000 VNĐ
1 Năm
.discount
775,000 VNĐ
1 Năm
620,000 VNĐ
1 Năm
775,000 VNĐ
1 Năm
.fitness
775,000 VNĐ
1 Năm
620,000 VNĐ
1 Năm
775,000 VNĐ
1 Năm
.church
775,000 VNĐ
1 Năm
620,000 VNĐ
1 Năm
775,000 VNĐ
1 Năm
.life
775,000 VNĐ
1 Năm
620,000 VNĐ
1 Năm
775,000 VNĐ
1 Năm
.guide
775,000 VNĐ
1 Năm
620,000 VNĐ
1 Năm
775,000 VNĐ
1 Năm
.surf
775,000 VNĐ
1 Năm
620,000 VNĐ
1 Năm
775,000 VNĐ
1 Năm
.direct
775,000 VNĐ
1 Năm
620,000 VNĐ
1 Năm
775,000 VNĐ
1 Năm
.place
775,000 VNĐ
1 Năm
620,000 VNĐ
1 Năm
775,000 VNĐ
1 Năm
.deals
775,000 VNĐ
1 Năm
620,000 VNĐ
1 Năm
775,000 VNĐ
1 Năm
.kaufen
775,000 VNĐ
1 Năm
620,000 VNĐ
1 Năm
775,000 VNĐ
1 Năm
.consulting
775,000 VNĐ
1 Năm
620,000 VNĐ
1 Năm
775,000 VNĐ
1 Năm
.town
775,000 VNĐ
1 Năm
620,000 VNĐ
1 Năm
775,000 VNĐ
1 Năm
.nyc
775,000 VNĐ
1 Năm
620,000 VNĐ
1 Năm
775,000 VNĐ
1 Năm
.fail
775,000 VNĐ
1 Năm
620,000 VNĐ
1 Năm
775,000 VNĐ
1 Năm
.limited
775,000 VNĐ
1 Năm
620,000 VNĐ
1 Năm
775,000 VNĐ
1 Năm
.wtf
775,000 VNĐ
1 Năm
620,000 VNĐ
1 Năm
775,000 VNĐ
1 Năm
.care
775,000 VNĐ
1 Năm
620,000 VNĐ
1 Năm
775,000 VNĐ
1 Năm
.cooking
775,000 VNĐ
1 Năm
620,000 VNĐ
1 Năm
775,000 VNĐ
1 Năm
.fishing
775,000 VNĐ
1 Năm
620,000 VNĐ
1 Năm
775,000 VNĐ
1 Năm
.horse
775,000 VNĐ
1 Năm
620,000 VNĐ
1 Năm
775,000 VNĐ
1 Năm
.rodeo
775,000 VNĐ
1 Năm
620,000 VNĐ
1 Năm
775,000 VNĐ
1 Năm
.vodka
775,000 VNĐ
1 Năm
620,000 VNĐ
1 Năm
775,000 VNĐ
1 Năm
.republican
775,000 VNĐ
1 Năm
620,000 VNĐ
1 Năm
775,000 VNĐ
1 Năm
.vet
775,000 VNĐ
1 Năm
620,000 VNĐ
1 Năm
775,000 VNĐ
1 Năm
.soy
775,000 VNĐ
1 Năm
620,000 VNĐ
1 Năm
775,000 VNĐ
1 Năm
.world
775,000 VNĐ
1 Năm
620,000 VNĐ
1 Năm
775,000 VNĐ
1 Năm
.how
775,000 VNĐ
1 Năm
620,000 VNĐ
1 Năm
775,000 VNĐ
1 Năm
.gifts
775,000 VNĐ
1 Năm
620,000 VNĐ
1 Năm
775,000 VNĐ
1 Năm
.sarl
775,000 VNĐ
1 Năm
620,000 VNĐ
1 Năm
775,000 VNĐ
1 Năm
.market
775,000 VNĐ
1 Năm
620,000 VNĐ
1 Năm
775,000 VNĐ
1 Năm
.engineer
775,000 VNĐ
1 Năm
620,000 VNĐ
1 Năm
775,000 VNĐ
1 Năm
.casa
775,000 VNĐ
1 Năm
620,000 VNĐ
1 Năm
775,000 VNĐ
1 Năm
.yoga
775,000 VNĐ
1 Năm
620,000 VNĐ
1 Năm
775,000 VNĐ
1 Năm
.immo
775,000 VNĐ
1 Năm
620,000 VNĐ
1 Năm
775,000 VNĐ
1 Năm
.auction
775,000 VNĐ
1 Năm
620,000 VNĐ
1 Năm
775,000 VNĐ
1 Năm
.software
775,000 VNĐ
1 Năm
620,000 VNĐ
1 Năm
775,000 VNĐ
1 Năm
.rehab
775,000 VNĐ
1 Năm
620,000 VNĐ
1 Năm
775,000 VNĐ
1 Năm
.gives
775,000 VNĐ
1 Năm
620,000 VNĐ
1 Năm
775,000 VNĐ
1 Năm
.forsale
775,000 VNĐ
1 Năm
620,000 VNĐ
1 Năm
775,000 VNĐ
1 Năm
.money
775,000 VNĐ
1 Năm
620,000 VNĐ
1 Năm
775,000 VNĐ
1 Năm
.chat
775,000 VNĐ
1 Năm
620,000 VNĐ
1 Năm
775,000 VNĐ
1 Năm
.style
775,000 VNĐ
1 Năm
620,000 VNĐ
1 Năm
775,000 VNĐ
1 Năm
.school
775,000 VNĐ
1 Năm
620,000 VNĐ
1 Năm
775,000 VNĐ
1 Năm
.wedding
775,000 VNĐ
1 Năm
620,000 VNĐ
1 Năm
775,000 VNĐ
1 Năm
.fashion
775,000 VNĐ
1 Năm
620,000 VNĐ
1 Năm
775,000 VNĐ
1 Năm
.garden
775,000 VNĐ
1 Năm
620,000 VNĐ
1 Năm
775,000 VNĐ
1 Năm
.fit
775,000 VNĐ
1 Năm
620,000 VNĐ
1 Năm
775,000 VNĐ
1 Năm
.plus
775,000 VNĐ
1 Năm
620,000 VNĐ
1 Năm
775,000 VNĐ
1 Năm
.sale
775,000 VNĐ
1 Năm
620,000 VNĐ
1 Năm
775,000 VNĐ
1 Năm
.army
775,000 VNĐ
1 Năm
620,000 VNĐ
1 Năm
775,000 VNĐ
1 Năm
.navy
775,000 VNĐ
1 Năm
620,000 VNĐ
1 Năm
775,000 VNĐ
1 Năm
.airforce
775,000 VNĐ
1 Năm
620,000 VNĐ
1 Năm
775,000 VNĐ
1 Năm
.express
775,000 VNĐ
1 Năm
620,000 VNĐ
1 Năm
775,000 VNĐ
1 Năm
.cafe
775,000 VNĐ
1 Năm
620,000 VNĐ
1 Năm
775,000 VNĐ
1 Năm
.team
775,000 VNĐ
1 Năm
620,000 VNĐ
1 Năm
775,000 VNĐ
1 Năm
.show
775,000 VNĐ
1 Năm
620,000 VNĐ
1 Năm
775,000 VNĐ
1 Năm
.buzz
870,000 VNĐ
1 Năm
696,000 VNĐ
1 Năm
870,000 VNĐ
1 Năm
.kiwi
870,000 VNĐ
1 Năm
696,000 VNĐ
1 Năm
870,000 VNĐ
1 Năm
.christmas
379,000 VNĐ
1 Năm
723,000 VNĐ
1 Năm
904,000 VNĐ
1 Năm
.menu
945,000 VNĐ
1 Năm
756,000 VNĐ
1 Năm
945,000 VNĐ
1 Năm
.actor
945,000 VNĐ
1 Năm
756,000 VNĐ
1 Năm
945,000 VNĐ
1 Năm
.haus
945,000 VNĐ
1 Năm
756,000 VNĐ
1 Năm
945,000 VNĐ
1 Năm
.design
972,000 VNĐ
1 Năm
777,000 VNĐ
1 Năm
972,000 VNĐ
1 Năm
.quebec
983,000 VNĐ
1 Năm
786,000 VNĐ
1 Năm
983,000 VNĐ
1 Năm
.attorney
983,000 VNĐ
1 Năm
786,000 VNĐ
1 Năm
983,000 VNĐ
1 Năm
.lawyer
983,000 VNĐ
1 Năm
786,000 VNĐ
1 Năm
983,000 VNĐ
1 Năm
.dentist
983,000 VNĐ
1 Năm
786,000 VNĐ
1 Năm
983,000 VNĐ
1 Năm
.irish
983,000 VNĐ
1 Năm
786,000 VNĐ
1 Năm
983,000 VNĐ
1 Năm
.cleaning
1,153,000 VNĐ
1 Năm
922,000 VNĐ
1 Năm
1,153,000 VNĐ
1 Năm
.camp
1,153,000 VNĐ
1 Năm
922,000 VNĐ
1 Năm
1,153,000 VNĐ
1 Năm
.glass
1,153,000 VNĐ
1 Năm
922,000 VNĐ
1 Năm
1,153,000 VNĐ
1 Năm
.solar
1,153,000 VNĐ
1 Năm
922,000 VNĐ
1 Năm
1,153,000 VNĐ
1 Năm
.toys
1,153,000 VNĐ
1 Năm
922,000 VNĐ
1 Năm
1,153,000 VNĐ
1 Năm
.dog
1,153,000 VNĐ
1 Năm
922,000 VNĐ
1 Năm
1,153,000 VNĐ
1 Năm
.mortgage
1,153,000 VNĐ
1 Năm
922,000 VNĐ
1 Năm
1,153,000 VNĐ
1 Năm
.degree
1,153,000 VNĐ
1 Năm
922,000 VNĐ
1 Năm
1,153,000 VNĐ
1 Năm
.wine
1,153,000 VNĐ
1 Năm
922,000 VNĐ
1 Năm
1,153,000 VNĐ
1 Năm
.vin
1,153,000 VNĐ
1 Năm
922,000 VNĐ
1 Năm
1,153,000 VNĐ
1 Năm
.salon
1,153,000 VNĐ
1 Năm
922,000 VNĐ
1 Năm
1,153,000 VNĐ
1 Năm
.net.tw
1,175,000 VNĐ
1 Năm
940,000 VNĐ
1 Năm
1,175,000 VNĐ
1 Năm
.org.tw
1,175,000 VNĐ
1 Năm
940,000 VNĐ
1 Năm
1,175,000 VNĐ
1 Năm
.viajes
1,198,000 VNĐ
1 Năm
958,000 VNĐ
1 Năm
1,198,000 VNĐ
1 Năm
.limo
1,198,000 VNĐ
1 Năm
958,000 VNĐ
1 Năm
1,198,000 VNĐ
1 Năm
.codes
1,198,000 VNĐ
1 Năm
958,000 VNĐ
1 Năm
1,198,000 VNĐ
1 Năm
.partners
1,198,000 VNĐ
1 Năm
958,000 VNĐ
1 Năm
1,198,000 VNĐ
1 Năm
.holiday
1,198,000 VNĐ
1 Năm
958,000 VNĐ
1 Năm
1,198,000 VNĐ
1 Năm
.condos
1,198,000 VNĐ
1 Năm
958,000 VNĐ
1 Năm
1,198,000 VNĐ
1 Năm
.maison
1,198,000 VNĐ
1 Năm
958,000 VNĐ
1 Năm
1,198,000 VNĐ
1 Năm
.tienda
1,198,000 VNĐ
1 Năm
958,000 VNĐ
1 Năm
1,198,000 VNĐ
1 Năm
.flights
1,198,000 VNĐ
1 Năm
958,000 VNĐ
1 Năm
1,198,000 VNĐ
1 Năm
.cruises
1,198,000 VNĐ
1 Năm
958,000 VNĐ
1 Năm
1,198,000 VNĐ
1 Năm
.villas
1,198,000 VNĐ
1 Năm
958,000 VNĐ
1 Năm
1,198,000 VNĐ
1 Năm
.expert
1,198,000 VNĐ
1 Năm
958,000 VNĐ
1 Năm
1,198,000 VNĐ
1 Năm
.holdings
1,198,000 VNĐ
1 Năm
958,000 VNĐ
1 Năm
1,198,000 VNĐ
1 Năm
.ventures

Năm
N/A
N/A
.diamonds
1,198,000 VNĐ
1 Năm
958,000 VNĐ
1 Năm
1,198,000 VNĐ
1 Năm
.voyage
1,198,000 VNĐ
1 Năm
958,000 VNĐ
1 Năm
1,198,000 VNĐ
1 Năm
.recipes
1,198,000 VNĐ
1 Năm
958,000 VNĐ
1 Năm
1,198,000 VNĐ
1 Năm
.careers
1,198,000 VNĐ
1 Năm
958,000 VNĐ
1 Năm
1,198,000 VNĐ
1 Năm
.dating
1,198,000 VNĐ
1 Năm
958,000 VNĐ
1 Năm
1,198,000 VNĐ
1 Năm
.capital
1,198,000 VNĐ
1 Năm
958,000 VNĐ
1 Năm
1,198,000 VNĐ
1 Năm
.engineering
1,198,000 VNĐ
1 Năm
958,000 VNĐ
1 Năm
1,198,000 VNĐ
1 Năm
.tax
1,198,000 VNĐ
1 Năm
958,000 VNĐ
1 Năm
1,198,000 VNĐ
1 Năm
.fund
1,198,000 VNĐ
1 Năm
958,000 VNĐ
1 Năm
1,198,000 VNĐ
1 Năm
.furniture
1,198,000 VNĐ
1 Năm
958,000 VNĐ
1 Năm
1,198,000 VNĐ
1 Năm
.claims
1,198,000 VNĐ
1 Năm
958,000 VNĐ
1 Năm
1,198,000 VNĐ
1 Năm
.finance
1,198,000 VNĐ
1 Năm
958,000 VNĐ
1 Năm
1,198,000 VNĐ
1 Năm
.insure
1,198,000 VNĐ
1 Năm
958,000 VNĐ
1 Năm
1,198,000 VNĐ
1 Năm
.bayern
1,198,000 VNĐ
1 Năm
958,000 VNĐ
1 Năm
1,198,000 VNĐ
1 Năm
.university
1,198,000 VNĐ
1 Năm
958,000 VNĐ
1 Năm
1,198,000 VNĐ
1 Năm
.sg
1,770,000 VNĐ
1 Năm
1,770,000 VNĐ
1 Năm
1,770,000 VNĐ
1 Năm
.com.sg
1,770,000 VNĐ
1 Năm
1,770,000 VNĐ
1 Năm
1,770,000 VNĐ
1 Năm

Please choose a category from above.

Đăng ký thêm Hosting

Hãy chọn một gói dịch vụ Hosting

Phù hợp với nhu cầu của bạn

Đăng ký ngay

Chuyển tên miền về BKHOST

Chuyển ngay bây giờ và được gia hạn thêm 1 năm!*

Chuyển tên miền

* Lưu ý: Chuyển tiền miền không áp dụng đối với tên miền đăng ký mới hoặc mới gia hạn dưới 60 ngày.