Hosting Linux - DirectAdmin

TIẾT KIỆM
 • 1 GB Dung lượng SSD
 • 01 Website
 • 50 GB Băng thông
 • Unlimited Parked Domain
 • Unlimited MySQL Account
 • Backup / Scan Virus
 • Cpanel | DirectAdmin Giao diện quản lý
CƠ BẢN
 • 2 GB Dung lượng SSD
 • 03 Website
 • Unlimited Băng thông
 • Unlimited Parked Domain
 • Unlimited MySQL Account
 • Backup / Scan Virus
 • Cpanel | DirectAdmin Giao diện quản lý
CỬA HÀNG
 • 4 GB Dung lượng SSD
 • 05 Website
 • Unlimited Băng thông
 • Unlimited Parked Domain
 • Unlimited MySQL Account
 • Backup / Scan Virus
 • Cpanel | DirectAdmin Giao diện quản lý
DOANH NGHIỆP
 • 6 GB Dung lượng SSD
 • 07 Website
 • Unlimited Băng thông
 • Unlimited Parked Domain
 • Unlimited MySQL Account
 • Backup / Scan Virus
 • Cpanel | DirectAdmin Giao diện quản lý
CAO CẤP
 • 10 GB Dung lượng SSD
 • 9 Website
 • Unlimited Băng thông
 • Unlimited Parked Domain
 • Unlimited MySQL Account
 • Backup / Scan Virus
 • Cpanel | DirectAdmin Giao diện quản lý
TỐI ƯU
 • 15GB Dung lượng SSD
 • 11 Website
 • Unlimited Băng thông
 • Unlimited Parked Domain
 • Unlimited MySQL Account
 • Backup / Scan Virus
 • Cpanel | DirectAdmin Giao diện quản lý
HOÀN HẢO
 • 20 GB Dung lượng SSD
 • 13 Website
 • Unlimited Băng thông
 • Unlimited Parked Domain
 • Unlimited MySQL Account
 • Backup / Scan Virus
 • Cpanel | DirectAdmin Giao diện quản lý