Hosting Lifetime

Lifetime Pro 03 8 Có sẵn

(*) Chứng chỉ SSL miễn phí

 • 15 Gb Dung Lượng NVMe
 • 11 Website
 • 3 Core CPU
 • 3 Gb RAM
 • 1 Click Wordpress Installation Cài đặt
 • LiteSpeed Enterprise
 • Unlimited Băng thông
 • Quét bảo mật
 • 4096 Mb IOPS
 • 200 Number of Processes
 • 150 Mb/s Disk I/O
 • Unlimited Sub Domains
 • Unlimited MySQL / FTP Account
 • Hàng ngày Backup