Chống DDOS khẩn cấp tạm thời cho Linux

Thông thường hiện nay các Firewall mềm chỉ có thể chống lại các cuộc tấn công quy mô nhỏ, đơn giản và cường độ thấp. Tuy nhiên nếu bạn chưa có cấu hình các firewall Anti DDos cho Linux Webserver sẵn, khi gặp trường hợp máy chủ sẽ bị treo dẫn đến rất khó thao tác.

Chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn một giải pháp khẩn cấp tạm thời, dựa vào Iptables để có thể ngăn chặn ngay các cuộc tấn công trên.

Trước tiên stop và tạo các rules mới cho Iptables:

1 service apf stop
2 iptables -F

Sau đó tải về và chạy file script để cấu hình các rules chống lại tấn công DOS/DDOS:

1 wget http://gocit.vn/files/antiDDoS.txt
2 mv antiDDoS.txt antiDDoS.sh
3 chmod u+x antiDDoS.sh
4 ./antiDDoS.sh

Đây là đọan mã do tác giả Ruslan Abuzant ruslan@abuzant.com biên soạn, phiên bản 2.0 phát hành theo giấy phép GNU GPL. Điều đó có nghĩa là bạn hoàn toàn có thể soạn lại các nội dung rules trong script để cho phù hợp với thực tế máy chủ bạn gặp phải.

Ngoài ra, bạn có thể dùng các lệnh sau để thống kê các cuộc tấn công, rất hữu ích:

 

1 netstat -antp | grep ESTABLISHED
2 netstat -antp | grep -i sync
3 netstat --help

Trong trường hợp cần sự giúp đỡ hay tư vấn, xin đừng ngần ngại comment bên dưới hoặc email cho chúng tôi.

  • 0 Users Found This Useful
Bài viết này có giúp quý khách giải quyết vấn đề đang gặp?

Related Articles

Phòng chống tấn công wp-admin

Login Lockdown (LL) ghi nhận lại những địa chỉ IP và thời gian mỗi khi có một sự đăng nhập thất...

Hướng dẫn cấu hình chống spam với SpamAssassin

SpamAssassin là hệ thống tự động lọc email spam của cPanel. Hệ thống này sẽ xác định các email...

Hướng dẫn mã hóa file bằng Zend Guard

Zend Guard là một chương trình mã hóa file (bản quyền) , giúp người dùng tăng tốc độ website và...

Phát hiện tấn công Ddos hoặc botnet vào website bằng cách xem Raw Access Log trên Cpanel và cách phòng chống.

Vào Một Ngày đẹp trời ,bạn phát hiện website đột ngột chậm như rùa, Hoặc website ngốn bandwith 1...

Bảo mật website bằng .htaccess

Như chúng ta biết hiện nay .htaccess được sử dụng khá nhiều cho các mã nguồn, từ bảo mật đến SEO...