Hosting Doanh Nghiệp

BK-DN01

(*) Tặng Bảo mật SSL Let's Encrypt

 • 2 GB Dung lượng SSD
 • 1 Số website
 • 1 GB RAM
 • Unlimited Băng thông
 • Tự động quét bảo mật
 • Unlimited MySQL Account
 • Unlimited Sub Domain
 • Hàng ngày Backup / Scan Virus
BK-DN02

(*) Tặng Bảo mật SSL Let's Encrypt

 • 4 GB Dung lượng SSD
 • 3 Số website
 • 1 GB RAM
 • Unlimited Băng thông
 • Tự động quét bảo mật
 • Unlimited MySQL Account
 • Unlimited Sub Domain
 • Hàng ngày Backup / Scan Virus
BK-DN03

(*) Tặng Bảo mật SSL Let's Encrypt

 • 6 GB Dung lượng SSD
 • 5 Số website
 • 1.5 GB RAM
 • Unlimited Băng thông
 • Tự động quét bảo mật
 • Unlimited MySQL Account
 • Unlimited Sub Domain
 • Hàng ngày Backup / Scan Virus
BK-DN04

(*) Tặng Bảo mật SSL Let's Encrypt

 • 8 GB Dung lượng SSD
 • 7 Số website
 • 1.5 GB RAM
 • Unlimited Băng thông
 • Tự động quét bảo mật
 • Unlimited MySQL Account
 • Unlimited Sub Domain
 • Hàng ngày Backup / Scan Virus
BK-DN05

(*) Tặng Bảo mật SSL Let's Encrypt

 • 10 GB Dung lượng SSD
 • 11 Số website
 • 2 GB RAM
 • Unlimited Băng thông
 • Tự động quét bảo mật
 • Unlimited MySQL Account
 • Unlimited Sub Domain
 • Hàng ngày Backup / Scan Virus
BK-DN06

(*) Tặng Bảo mật SSL Let's Encrypt

 • 20 GB Dung lượng SSD
 • 11 Số website
 • 2.5 GB RAM
 • Unlimited Băng thông
 • Tự động quét bảo mật
 • Unlimited MySQL Account
 • Unlimited Sub Domain
 • Hàng ngày Backup / Scan Virus