Chọn tên miền

www.
www.
www.

Kiểm tra tên miền... Xác minh Transfer... Kiểm tra tên miền...

Rất tiếc! :domain đã bị đăng ký!
Xin chúc mừng! có thể đăng ký!
Contact Us

Your domain is eligible for transfer

Hãy đảm bảo bạn đã mở khóa tên miền tại tổ chức đăng ký tên miền hiện tại của mình trước khi tiếp tục.

Không đủ điều kiện để chuyển

Tên miền này chưa được đăng ký

Nếu tên miền đã được đăng ký gần đây, bạn có thể kiểm tra lại lần nữa

Ngoài ra, bạn có thể đăng ký tên miền với chúng tôi.

Tên miền cung cấp không hợp lệ

Tên miền phải bắt đầu bằng một chữ cái hoặc một số và ở giữa không có ký hiệu dấu chấm (.)
Vui lòng kiểm tra và nhập lại.

We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.
Đăng ký tên miền chỉ: Transfer to us and extend by 1 year* for

.com
265,000 ₫
.net
309,000 ₫
.vn
750,000 ₫
.com.vn
650,000 ₫
Tên miền đề xuất
Tạo đề xuất cho bạn

Trạng thái có thể đăng ký của tên miền có thể thay đổi bất kỳ lúc nào nếu có người khác đăng ký trước. Nếu quý khách quan tâm xin đăng ký ngay để có thể sở hữu ngay tên miền.